Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Företagshälsan skapar friska och hållbara arbetsplatser

Under senare år har det visat sig att arbete och stress kring livspusslet påverkar oss mycket mer än man tidigare varit medveten om. Livsstilsrelaterade åkommor har i stor utsträckning blivit nya folksjukdomar, och det föder i sin tur nya utmaningar kring ledarskap och verksamhetsutveckling. Företagshälsan stöttar företag och chefer som vill arbeta proaktivt för att undvika sjukskrivningar.

Företagshälsan har kunskap om hur arbetet och våra arbetsvanor påverkar hälsan och kan därmed bidra med viktig input för att skapa friska, hållbara arbetsplatser.
– Alla vinner på att ha friska och glada medarbetare, och nyckelfrågan kring hur framtidens arbetsplatser ska se ut för att förebygga sjukskrivningar har blivit högaktuell. Det är viktigt att komma ihåg att den bästa insatsen är förebyggande, säger Carina Wallner, vd på Företagshälsan Falun Borlänge.
Tyvärr har det länge varit en norm att sätta in insatser när sjukskrivningen redan är ett faktum. Det blir då ofta fråga om mycket större kostnader och större insatser, än om man hade agerat proaktivt. Det är inte bara arbetsgivaren som drabbas av kostnader, den som blir sjukskriven får också ett betydande inkomstbortfall. Samhället förlorar dessutom skatteintäkter och den redan överbelastade sjukvårdsapparaten får jobba ännu hårdare.
– Det kan i vissa fall ta lång tid att återgå till arbetet och det innebär i sin tur att företag tappar kompetens, fortsätter Carina. Det som är intressant i frågan är att många sjukskrivningar med relativt enkla medel skulle kunna förebyggas helt.
Bäst effekt uppnås om Företagshälsan involveras så tidigt som möjligt och om man ser värdet av att verkligen arbeta förebyggande.

För en friskare framtid
Företagshälsan har enheter i Falun och Borlänge och samarbetar dessutom regionalt genom Dalahälsor i samverkan samt nationellt med andra företagshälsor. All kompetens som behövs för att vara en godkänd och kvalitetssäkrad företagshälsa finns hos Företagshälsan Falun Borlänge. Alla tänkbara frågor kring utveckling av en hälsosam arbetsmiljö, bättre ledarskap och vanor för ett sundare arbetsliv hör till Företagshälsans expertområden.
– Vi arbetar med utbildningar, seminarier och workshops för att nå ut till så många som möjligt med budskapet att friska arbetsplatser och ett hälsofrämjande ledarskap lönar sig i längden. Belastnings- och förslitningsskador förekommer fortfarande, men den mest förekommande orsaken till sjukskrivningar idag är psykisk ohälsa, berättar Kaisa Pettersén, ergonom och fysioterapeut med lång erfarenhet från både offentlig och privat vård.
Företagshälsan engagerar sig på flera plan och arbetar med individ, grupp och hela företag. Ofta sätts flera olika kategorier in för att jobba förebyggande. Arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, sjuksköterskor, ergonomer och läkare är några yrkesroller som Företagshälsan står för. Nyligen har man även förstärkt teamet genom att utbilda beteendevetare och sjuksköterskor inom området hot och våld på arbetsplatser, som tyvärr ökar på vissa håll.
Företagshälsan Falun Borlänge tror på en friskare framtid och ser fram emot att få bidra till en sund utveckling tillsammans med företag och offentlig sektor i Dalarna.