Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Företagshus erbjuder lokaler för alla behov

Företagshus är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Malmö, Eslöv, Löddeköpinge, Kävlinge och Tollarp i Skåne.
Företaget drivs av Leif Andersson och hans dotter Ulrika Andersson och sysselsätter tolv anställda.

Leif Andersson hade en brokig bakgrund innan han grundade Företagshus 1976. Han började sin yrkesbana som polis, men började så småningom handla med bilar.
Dottern Ulrika berättar:
– Pappa hade ett åkeri och när han behövde en omlastningscentral köpte han en fastighet. Efterhand sålde han bilarna och ändrade inriktning till fastigheter.
Under årens lopp har Företagshus köpt fastigheter runt om i Skåne, framför allt gamla nedlagda industrilokaler, som till exempel en sängfabrik i Tollarp och en grävmaskinsverkstad i Eslöv. Fastighetsbeståndet idag uppgår till cirka 200.000 kvadratmeter fördelat på kontors-, butiks-, produktions- och lagerlokaler.
– Vi har fyra större fastigheter på cirka 20.000 kvadratmeter vardera och en på 68.000 plus ett antal mindre hus. Vi är främst inriktade på lager och logistik, men vi har även verksamhetslokaler som är mer produktionsinriktade, berättar Ulrika Andersson.

Ett långsiktigt perspektiv
Alla fastigheter förvaltas med ett långsiktigt perspektiv och man anpassar lokalerna med enkelhet efter hyresgästens behov med egen personal.
– Vi ser oss själva som en flexibel hyresvärd och lyssnar på våra hyresgäster. Om någon vill göra en om- eller tillbyggnad eller flytta till en större eller mindre lokal och ändra på kostymen så är vi lyhörda, säger Ulrika Andersson.
Företagshus har en omfattande logistikverksamhet åt hyresgästerna och det har varit en unik lyckad kombination med fastighetsförvaltning. Detta ökar trivsel och trygghet för hyresgästerna. Som bekräftelse på detta har företaget hyresgäster som varit trogna i många år.

Överlevde krisen
– Under 1990-talet var det ganska tuffa år i fastighetsbranschen och vi är glada att vi överlevde krisen. Vi har hittat vår nisch under åren och har inriktat oss på att köpa billiga fastigheter i ”sämre” lägen. Våra kunder är ofta företag som inte är beroende av att ligga på exempelvis Storgatan i Malmö. Eftersom vi har köpt våra hus till bra priser så kan vi hålla konkurrenskraftiga hyror, säger Ulrika Andersson.
Inför framtiden vill Företagshus fortsätta att utveckla sin vinnande affärsidé tillsammans med nya och befintliga hyresgäster. Välskötta fastigheter är ledordet för företaget. Hyresgästerna ska alltid kunna förvänta sig att Företagshus ligger steget före i fråga om underhåll, anpassning och service.