Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Företagsklimat spelar roll

Svenskt Näringslivs nationella ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner presenterades nyligen. Vi tar fram rankingen för att sätta fokus på hur företagare runt om i landet upplever det att driva företag i sina respektive kommuner och nu pågår många diskussioner om företagsklimatet och hur det kan bli bättre.
 
En kommun, som organisation, kan inte påverka allt vi mäter men det finns väldigt mycket kommunpolitiker och kommunala tjänstemän kan göra för att företagsklimatet ska bli bättre. När vi mäter ser vi att skillnaden mellan kommunerna är stor och det har förstås betydelse för företagen hur klimatet är.
 
De allra flesta inser också värdet i att vi mäter och att förändra till det bättre. Ökad framtidstro och bättre stämning i en kommun driver förstås på utvecklingen till gagn för både företagare, invånare och kommunen som organisation.
 
Senaste åren har vi sett flera exempel på positiv utveckling i några av regionens kommuner. Att det skett i kommuner som av många setts som nästintill bortom räddning gör det hela lite extra intressant. Kanske är det just det som är förklaringen till uppsvinget. När vi är uträknade så skapas en gemensam vilja att visa omvärlden att de har fel.
 
Det går om vi vill
Ljusnarsberg började sin resa mot ett bättre företagsklimat för många år sedan och har gått från att ligga bland de allra sista i landet till att ligga stabilt på topp-100-listan trots ett litet tapp i årets ranking.
 
Laxå har gjort en likande resa och fortsätter klättringen mot toppen. För några år sedan sattes målet att kommunen skulle vara bland de 100 bästa 2018. Målet nåddes med råge redan 2016 och nu närmar sig Laxå nästa mål på en topp-50-placering med stormsteg.
 
Lekberg har sedan några år regionens bästa företagsklimat. Kommunen, som för bara fem år sedan låg på fel sida om 200-sträcket, är nu uppe i på en hedrande 26 plats. Med rätt fokus går det att få till en förändring på kort tid. 
 
Även i Hällefors, som för två år sedan låg på den föga smickrande sistaplatsen, har det börjat hända saker. Att både ligga sist och riskera att förlora en stor industri satte fart på förbättringsarbetet. Ett arbete som så väl behövdes. Även om Hällefors på kort tid har tagit ett stort steg i rätt riktning finns det förstås mycket kvar att göra. Den positiva spiralen är dock igång och när såväl ledande politiker och tjänstemän som tongivande företagare jobbar för att det ska bli bättre finns potential att utvecklingen ska fortsätta. Det ska bli intressant att följa vad som händer kommande år. Med god dialog och ett målinriktat samarbete mellan företagare och kommunen kan det ske underverk.
 
Företag och entreprenörer gör avtryck!
Ett bra samarbete har varit avgörande för att få till en förändring i dessa kommuner. Men även insikten om vilken betydelse ett vitalt och framgångsrikt näringsliv har och att bra villkor för företagare är bra för alla. Tyvärr upplever jag att allt för få ser värdet av framgångsrika företagare och vad företagen bidrar med. Politiker kan kratta manegen för företagare men politikerna skapar inga jobb. Det gör jobbskaparna – alla hundratusentals entreprenörer runt om i landet. Och de sätter alla sitt välfärdsavtryck i samhället genom att driva sitt företag, anställa medarbetare och utveckla verksamheten.
 
På www.foretagensvalfardsavtryck.se kan du som företagare registrera ditt företag och se ditt välfärdsavtryck i form av exempelvis förskoleplatser, poliser eller skolluncher. Och vi som inte driver företag kan slås av hur mycket ett enskilt företag faktiskt bidrar med. Har fler den insikten kommer företagsklimatet att bli bättre och bättre.
 
Så företagare vad väntar du på? Visa vad du bidrar med, var stolt över det och berätta för dina medarbetare, dina kunder och alla i andra i din omgivning om just ditt välfärdsavtryck. Och gör det nu!

Karl Hulterström