Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Företagskonto gör det enklare att göra rätt för både ekonomi och miljö

Fördelarna med att resa kollektivt i tjänsten är många. Framförallt blir resan effektiv och billig, men det gynnar också miljön och den personliga hälsan. Sörmlandstrafiken har lanserat Företagskonto som gör ditt resande ännu smidigare.

Region Sörmland ansvarar genom Sörmlandstrafiken för att utveckla en attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland. En välfungerande kollektivtrafik är utan tvekan en viktig pusselbit för att skapa tillväxt i länet. Att välja bussen är ett ypperligt tillfälle att visa för kunder och andra intressenter att du är medveten och gör ett aktivt val till fördel för klimat och miljö.
Under hösten 2017 lanserades Företagskonto i Sörmlandstrafikens app och under hösten 2018 etablerades en ny tjänst med fokus på företag och offentlig verksamhet.
– Under 2019 såg vi effekterna av satsningarna och försäljningen av biljetter mot företag ökade med 339 procent, säger Malin Nordström som är företagssäljare på Sörmlandstrafiken.

Enklare och bättre med Företagskonto
Resenärernas komfort står alltid i centrum, och det ska vara enkelt att välja kollektivtrafiken ur alla perspektiv. Därför ligger fokus på digitala lösningar. I Sörmlandstrafikens app kan du jämföra olika resor, följa bussen i realtid och köpa biljetter. För företag som reser i tjänsten erbjuder Sörmlandstrafiken tjänsten Företagskonto som möjliggör att anställda kan köpa sina bussbiljetter i Sörmlandstrafikens app.
Att hålla reda på resekostnader och redovisa dessa kan bli en utmaning, särskilt om man är en större organisation med många anställda som reser i tjänsten.
– Om man ansluter sitt företag till Företagskonto får man en klar överblick över resekostnader, vilka resor som genomförts, vem som åkt och när. Som företagskund bestämmer man själv vilka medarbetare som ska få använda företagskonto och allt administreras via Sörmlandstrafikens webbklient, säger Malin Nordström.
– Företagskonto är en mycket fördelaktig och lättanvänd lösning för alla företag som vill få översikt över tjänsteresor och samtidigt kunna administrera det på ett smidigt sätt.

Hög tid att ansluta sig
Anslutningen är mycket enkel – man kopplar bara mobilnumret till webbklienten och de medarbetare som behöver resa köper på ett enkelt sätt sin biljett på språng via Sörmlandstrafikens app, berättar Malin Nordström.
Det kostar ingenting att ansluta sitt företag till tjänsten Företagskonto, man betalar enbart för de resor som gjorts månadsvis och det finns ingen maxgräns för hur många användare som kan anslutas.
Sörmlandstrafiken ger med tjänsten Företagskonto alla företag möjligheten att göra en insats för miljön, samtidigt som man ser över resekostnader och avlastar företagsadministrationen. Det är hög tid att ansluta sig!

För mer information är det enklast att ta kontakt med Malin Nordström på Sörmlandstrafiken, via telefon 0155-26 59 54 eller skicka ett mail till forsaljning@sormlandstrafiken.se

Ni kan ansluta ert företag via Sörmlandstrafikens webb; https://sormlandstrafiken.se/sv/foretag2/.