Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Företagskortet – Smarta och enkla tjänsteresor med Länstrafiken Örebro

Fördelarna med att resa kollektivt i tjänsten är många. Framförallt blir resan effektiv och billig, men det gynnar också miljön och den personliga hälsan. Länstrafiken Örebro erbjuder särskilda företagskort som gör resandet ännu smidigare. Tjänsten lanserades 2011 och användet har ökat för varje år. Under 2016 utförs ca 35 000 tjänsteresor på de företagskort som finns ute hos länets privata och offentliga aktörer.

Att satsa på kollektiva resor i tjänsten i stället för tjänstebil eller privat bil är gynnsamt för privata företag och offentliga organisationer. Med Företagskortet blir resandet dessutom smidigt att hantera. Kortet innehåller inte pengar utan varje gång det används registreras resan och företaget får sedan en specificerad samlingsfaktura månadsvis. Företaget bestämmer själv hur många kort de skall ha inom verksamheten.

Syftet med Företagskortet är att göra det enkelt. Man skall inte behöva lägga en massa tid på att administrera resandet berättar Markus Hagersten, försäljningsstrateg på Länstrafiken som sedan 2015 är en del av Region Örebro Län.

– Vi fortsätter att utveckla företagsresandet och nästa steg är att göra det möjligt att ha ett företagskonto i vår reseapp för Smartphones och läsplattor. Då blir det ännu mer flexibelt. Man behöver inte hålla reda på och skicka runt korten inom organisationen utan varje behörig anställd får ett unikt ID i appen varifrån biljettköpen kan utföras. Företaget bestämmer själv vilka som skall ha behörighet via ett backofficesystem som vi vill erbjuda kunden tillsammans med appen.

– Vi strävar också efter att hela tiden utveckla och förbättra komforten för våra resenärer. Som exempel har vi infört Wifi på flera av våra bussar och arbetar aktivt med att korta ner restiden mellan större orter, bl a genom att göra färre stopp på vägen. Det skall finnas goda möjligheter till att förbereda det möte man är på väg ut till, men också bara koppla av och ladda batterierna, både för egen del och för datorn.

Kortet gäller på bussar och tåg inom Länstrafiken Örebros trafikområde (Örebro Län). Dessutom erbjuds också resor ut ur länet, bl a till destinationerna Mjölby och Motala i söder till Mora, Falun och Gävle i Norr. Tåg i Bergslagen delägs av Region Örebro Län och kortet är därför också giltigt där.

Företagskortet kan beställas direkt på Länstrafikens webb www.lanstrafiken.se. För mer information kontaktas Länstrafikens kundservice på telefon 0771-553000 eller via e-post foretag@lanstrafiken.se.