Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Företagsnära gymnasieutbildning bästa vägen till jobb

Landskrona vågar ta ut svängarna för att skapa en gymnasieskola som håller för framtiden. Det ska vara en skola som utbildar för jobb och som får företag i området att ställa sig i kö för att få vara med och forma utbildningarna.

Öresundsgymnasiets biträdande rektor Pernilla Ripa har redan gjort en stor insats för att skolan ska kunna närma sig näringslivet. Tillsammans med ett antal teknikföretag har hon etablerat ett unikt sätt att arbeta på som troligtvis inte finns någon annanstans i Sverige – och som lyfter teknikprogrammet till en helt ny nivå.
– Utan företagen och Teknikföretagens organisation med Björn Åhlander i spetsen hade det aldrig varit möjligt att starta om Teknikprogrammet och få så nöjda elever. Vi behöver helt enkelt leva i symbios med varandra, säger Pernilla inledningsvis.
 
Mer praktiska inslag i teknikprogrammet
Teknikprogrammet är traditionellt sett inte direkt kopplat till praktiska inslag, men det ville man ändra på i Landskrona. Genom att erbjuda sommarpraktik mellan årskurserna, givetvis betald precis som vilket sommarjobb som helst, har Öresundsgymnasiet lyckats öka intresset för det vanligtvis teoritunga teknikprogrammet.
– Tack vare satsningen breddar vi elevernas praktiska kunskaper och skapar en djupare förståelse för teknik och hur den faktiskt används för att utveckla nya produkter inom näringslivet. Praktiken är som ett sommarjobb, men eleverna får även 200 poäng extra för tiden de lägger på att arbeta för företagen, förklarar Pernilla Ripa, som är mycket stolt över att insatsen fått ett så pass positivt gensvar både från elever, vårdnadshavare och från företag.
Konceptet bygger på att företagen går in med stipendier som täcker de fem veckor som ungdomarna lägger på att arbeta och bredda sina praktiska kunskaper ute i arbetslivet. För företagen innebär det ett välkommet tillskott av arbetskraft och en unik möjlighet att forma eleverna under studietiden. Det kan ses som ett långsiktigt kompetensutvecklingsarbete. Stipendiet ligger på 12.500 kronor i dagsläget.

Goda resultat med fler sökande
Teknikprogrammet är studieförberedande men med en ökad förankring i näringslivet kan många elever gå ut i jobb direkt efter gymnasietiden, om de vill. Satsningen som Pernilla drog igång tillsammans med teknikföretagen genererade inte bara ett par extra sökande till teknikprogrammet – det blev en anstormning med fler sökande än vad det fanns platser. Det har aldrig tidigare varit fallet i Landskrona.
– Det är tydligt att konceptet uppskattas. Vi ska fortsätta leverera och göra bra saker som gör skillnad och som gör att intresset håller i sig. Det gör vi bland annat genom att bjuda in företag på föreläsningar och öppet hus, för att visa att vi har starka band mellan skolan och näringslivet, säger Pernilla, som själv har samarbetat med teknikbranschen under många år och har ett stort kontaktnät med många nyckelpersoner som företräder olika teknikföretag. Det kommer väl till pass nu när Öresundsgymnasiet ska stärka sin näringslivsprofil ytterligare.