Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Företagsnära turismutbildning i Vadstena

Lektioner och upplägg på Vadstenagymnasiet är i stor utsträckning anpassade efter turistbranschens villkor och krav. På ett tidigt stadium får eleverna även många värdefulla kontakter med näringslivet.

På Vadstenagymnasiet kan man läsa Samhällsvetenskapsprogrammet med turism eller Hotell- och turismprogrammet med ledarskap. Många av de 121 eleverna kommer från andra orter än Vadstena. Därför har skolan ett elevhem där ettorna är garanterade plats, men det finns även möjlighet för tvåor och treor att bo där.

Lektioner och upplägg är så verklighetsanpassade som möjligt. Eleverna jobbar mycket i projekt där det är viktigt att hålla deadlines etc. I ettan ordnar de bland annat en konferens och ett musikevenemang själva. Tvåorna organiserar en bussresa till Danmark och Tyskland, med externa resenärer, och treorna håller i guidningar i London och Riga.

– Undervisningen handlar mycket om hur vi förbereder eleverna inför arbetslivet. De får hålla muntliga presentationer redan i ettan och när skolan har öppet hus är det eleverna som presenterar verksamheten. Vi satsar mycket på deras personliga utveckling för att få dem att våga vara sig själva och jobbar mycket med serviceandan. Skolan får beröm från praktikplatserna för att eleverna är självständiga, öppna och serviceinriktade. De genomgår även riktiga jobbintervjuer för att få reda på vad arbetsmarknaden egentligen kräver, berättar Annelie Ekman, rektor på Vadstenagymnasiet.

Fyra veckors praktik i utlandet
I utbildningarna ingår mycket arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket tidigt ger kontakt med branschen. Hotell- och turismprogrammet har 16 veckors praktik och Samhällsvetenskapsprogrammet har sju. Fyra av praktikveckorna är förlagda utomlands på båda programmen.

– Att ha APL på ett Samhällsvetenskapligt program är ovanligt, men nyttigt. Våra elever är uppskattade ute på praktikplatserna och har aldrig svårt att få sommarjobb. Vi har ett antal praktikplatser som är återkommande, men det är viktigt att de själva tar kontakt med företagen de vill praktisera på, säger Annelie Ekman.

När det gäller APL i utlandet väljer de flesta en destination i södra Europa, men vissa tar sig längre bort än så.

– Vi har exempel på elever som varit i Sydamerika, Filippinerna och Australien. Praktikplatsen står för mat och logi och skolan kan finansiera transport inom Europa. De bekostar själva det överskridande beloppet vid en resa längre bort än Europa, som inte får vara till ett land som UD avråder ifrån att resa till.

Samarbete med företag i regionen
Kontakter med näringslivet görs även på hemmaplan. Skolan samarbetar med ett flertal av de många turistföretag som finns i regionen.

– Vi gör många studiebesök och tar även hit branschfolk som får berätta om sin verksamhet. Det ger eleverna ett nätverk med externa kontakter.

För alla som går Hotell- och turismprogrammet är det dessutom obligatoriskt att starta tjänsteföretag med Ung Företagsamhet.

– De driver företag i grupp med en till tre klasskompisar. Att veta hur ett företag fungerar och att kunna driva ett företag själv är viktigt för att få jobb efter utbildningen. Det blir även ett kvitto på vad de lärt sig, avslutar Annelie Ekman.