Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Företagsparken som har allt – och lite till

I Söderhamn finns fantastiska utvecklingsmöjligheter tack vare den goda tillgången på flexibla verksamhetslokaler. När Hälsinge Flygflottilj (F15) avvecklades i slutet av 1990-talet togs ett gemensamt beslut mellan kommunen och näringslivet om att låta omvandla det gamla flottiljområdet till en företagspark. Det visade sig vara ett bra beslut och idag sjuder parken av liv och rörelse med verksamheter inom väldigt många olika branscher.

Offentliga såväl som privata aktörer har insett fördelarna med företagsparken Flygstaden i Söderhamn. Här finns nämligen allt man kan önska och lite till – allt ifrån generösa etableringsytor till välutbyggd infrastruktur samt god service och samverkansmöjligheter. Flygstaden är Hälsinglands största företagspark och ska vara en samlingsplats för regional utveckling.

Tydlig roll i regionens utveckling
Flygstadens vd Johan Bengtsson understryker företagsparkens roll i regionens utveckling, där läget mitt i Hälsingland inte är den enda framgångsfaktorn.
– Det allra viktigaste är att våra hyresgäster trivs och får utrymme för att vidareutveckla sina verksamheter. Det är vår huvudambition och så kommer vi att fortsätta arbeta även framöver. Eftersom det är väldigt mycket människor som rör sig i parken varje dag så finns det väldigt goda möjligheter för att utveckla nya kontakter. Vi vet att det, liksom läget och tillgången på bra lokaler, är något som lockar många till Flygstaden.
Idag finns ett 70-tal verksamheter etablerade inom Flygstadens område, med sammantaget över 300 anställda. Dessutom finns café och restaurang, övernattningsmöjligheter samt en konferensanläggning. I närområdet finns en rik flora av olika aktiviteter och upplevelser som förgyller möten och konferenser som hålls i företagsparken.

Påtaglig mångfald
Att området tidigare omfattade militär flygverksamhet är märkbart än idag, landningsbanan används fortfarande vid exempelvis övningar inom Räddningstjänsten. Även Polisen hyr delar av området för sin utbildningsverksamhet.
Söderhamns Byggröjning är en av de äldsta hyresgästerna. Staffangymnasiet var också tidigt ute med sin etablering i Flygstaden. Mångfalden är påtaglig i parken som rymmer allt ifrån kommunala utbildningsanordnare till små verkstadsföretag. På området finns till och med ett flygmuseum med flygsimulator.
– På senare år har vi även kompletterat området med ett antal permanentbostäder som det idag är en stor efterfrågan på. Parken är omgiven av en mycket naturskön miljö, ett stenkast från Söderhamns skärgård. Vi kan verkligen säga att vi har allt samlat på ett ställe här i Flygstaden, som vi ibland beskriver som en liten stad i staden Söderhamn, säger Johan Bengtsson.

Söderhamn sticker ut i Sverige
Företagsparken ligger utmed E4:an mycket bra till ur logistiksynpunkt. Söderhamn, som länge varit en utpräglad industristad, genomgår en omvandling där ett större antal små entreprenörer får ta plats. Att de ska välja Söderhamn som etableringsort förutsätter givetvis en god tillgång på attraktiva lokaler, vilket Flygstaden erbjuder.
– Något annat som vi ser som särpräglande för Söderhamn är tillgången på kompetent arbetskraft. Det finns mycket kunskap här och det främjar också för fortsatt utveckling lokalt. Vi har lokaler som passar alla typer av företag – från stora hangarer till små trivsamma kontor. Dessutom har vi stora öppna ytor som lämpar sig för transport- och logistikinriktad verksamhet exempelvis.
För att locka ännu fler till Söderhamn har ett antal fastighetsägare gemensamt anställt en erfaren säljare som aktivt marknadsför orten över hela Sverige. För Flygstaden har det redan utvecklats till ett antal nyetableringar och Johan Bengtsson ser med stor tillförsikt fram emot ytterligare ett framgångsrikt år 2015.