Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Företagsutbildningar på hemmaplan ger stora vinster

När Företagsutbildarna startades i Hudiksvall 2001 var idén att samordna de lokala företagens utbildningsbehov på hemmaplan.
– Tidigare åkte företagen på utbildningar till Stockholm, men vi ville vända på det och istället ta konsulter till orten. På så sätt sparar man kostnader för både resor, traktamenten, hotellrum och inte minst bortavaro från jobbet, säger Gunnar Klefbom, vd på Företagsutbildarna.

2001 startades den ekonomiska föreningen Företagsutbildarna och drevs med hjälp av EU-medel de första två åren. Idag är de flesta stora företag i Hudiksvall medlemmar i Företagsutbildarna.
Efter sammanslagningen med Kompetenslänken i Örnsköldsvik har föreningen idag närmare 140 medlemsföretag, cirka 90 i Hälsingland och ett 50-tal i Örnsköldsvik.

Bra nätverk
– Utöver att medlemsföretagen gör ekonomiska vinster så kan de också skapa mycket bra nätverk på det lokala planet. Företag som har samma typ av behov kan starta en dialog och hjälpa varandra, säger Gunnar Klefbom.
Företagsutbildarna skräddarsyr utbildningar utifrån kundernas unika behov och önskemål. Kursledarna är alltid noga utvalda och samtliga uppfyller höga kvalitetskrav.
– Vi ska vara en leverantör för alla utbildningar och vi jobbar med allt från truckutbildningar till ledarskapsutbildningar. Vi utbildar inte själva utan vi kvalitetssäkrar konsulter som vi anordnar utbildningarna med. Och vi är duktiga på att hitta rätt konsulter för rätt uppdrag, säger Gunnar Klefbom och fortsätter:
– Eftersom vi är en ekonomisk förening och en neutral part så blir vi väldigt starka och trovärdiga.

Interna lösningar
Företagsutbildarna jobbar inte bara med öppna kurser utan också med företagsinterna lösningar.
– Om ett företag till exempel behöver stärka sin ledningsgrupp så tar vi ett samtal med företaget för att titta på hur behoven ser ut. Då kan tre olika konsulter erbjudas i ett uppdrag. Vi mäklar alltså konsulter åt våra medlemsföretag.
Företagsutbildarna erbjuder även omställningsstöd för företag som hamnat i en situation där de behöver säga upp medarbetare. Omställningsprogrammet består av såväl individuella samtal som utbildning i grupp och personlig vägledning.

Nöjda medlemmar
Årliga mätningar visar att Företagsutbildarnas medlemmar är mycket nöjda med de utbildningar föreningen arrangerar och det personliga engagemang man visar.
– Vi har fått otroligt bra återkoppling från våra medlemmar och vi har aldrig fått så bra resultat som vi fick på den senaste kundundersökningen, konstaterar Gunnar Klefbom.
Utvecklingen har varit mycket god för Företagsutbildarna sedan starten 2001. Föreningen startade med en anställd och en årsomsättning på cirka en miljon kronor. Idag sysselsätter verksamheten nio anställda och omsättningen för 2013 landade på 22 miljoner kronor.
– Vår vision är att bli en stark part utefter Norrlandskusten och vi håller nu på att etablera oss i Sandviken, säger Gunnar Klefbom avslutningsvis.

FAKTARUTA
Företagsutbildarna har:
• 130 medlemsföretag med 15000 anställda
• samordnat 3430 utbildningar
• snittbetyget 4,3 av 5,0 på utbildningarna
• sparat 31 miljoner kronor åt sina medlemsföretag
• nio anställda på tre orter, Örnsköldsvik, Sandviken och Hudiksvall
• omställningsuppdrag för 14 företag och 400 deltagare
• satsat 1 miljon kronor på samhällsnytta