Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Förnybar energi i fokus för UW Elast

UW-ELAST AB i Mariestad är Norra Europas ledande tillverkare av formgjutna produkter i polyuretan.
Nu står företaget inför ett av sina mest spännande projekt hittills:
Ett EU-projekt som handlar om att utvinna förnybar energi ur tidvattenströmmar med en teknik som kallas för ”Deep Green”.

PowerKite som projektet heter startade den 1 januari 2016 och är en del i EU-projektet Horizon 2020. UW-Elast har fått nästan fem miljoner i projektpengar för sitt uppdrag att konstruera och utveckla ett flexibelt kabelskydd av polyuretan.
Teknikföretaget Minesto i Göteborg leder projektet som totalt har fått 50 miljoner kronor till sitt förfogande av EU. Redan nu finns en testanläggning i Nordirland och en fullskaleanläggning projekteras i Wales.
– För oss är det här jättespännande. Vi är redan engagerade i flera projekt som rör förnyelsebar energi, bland annat inom vågkraft och vindkraft och vi vill ligga i framkant när det gäller materialval, beräkning och konstruktion, säger Henrik Jungert, vd för UW-Elast.

20 år med samma ägare
UW-Elast startade 1975 med en enda stor kund i form av i ASEA i Västerås. Man tillverkade då membran till Quintus-pressar som används för plåtformning inom flyg- och bilindustrin. 1996 förvärvades UW-Elast av Garpco i Jönköping och har idag 50 anställda och omsätter 75 miljoner kronor.
Huvudkontoret ligger i Mariestad men man har också produktion i Traryd i Småland och ett dotterbolag på Gotland – Gotlands Gummifabrik AB med gummi och silikon som sin specialitet.

Fler verksamheter
Från början inriktade sig UW-Elast på traditionell legotillverkning av produkter i polyuretan för leverans till bland annat stål-, gruv- och bilindustrin. Produktionsmetoderna är formgjutning, ribbon-flow®, sprutning och formsprutning.
– Under senare tid har vi utökat verksamheten med fler ingenjörer för att bistå våra kunder i utvecklingen av ny teknik och nya produkter. Vi har också investerat hårt med att bygga ut maskinparken för att kunna möta de krav som ställs på oss när det gäller hanteringen och utveckling av nya material till våra kunder, säger Henrik Jungert.