Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Försäkringskassan ska samordna säker IT-drift

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att fram till 2020 erbjuda samordnad och säker IT-drift för statliga myndigheter som behöver det. Ambitionen är att hitta former för IT-driften så att den kan övergå i en permanent lösning när uppdraget tar slut.

När myndigheter försöker hitta egna lösningar på hur de ska hantera driften av sina IT-system finns det risk att säkerheten blir lidande, något som blev tydligt då Transportstyrelsen valde att lägga ut sin drift på bolag i utlandet. Regeringen har därför beslutat att försöka hitta ett statligt alternativ och gett Försäkringskassan uppdraget att prova och utvärdera hur det kan gå till. Uppdraget löper 2017-2020 och efter den initiala projekttiden ska en utvärdering göras innan man beslutar om en eventuell fortsättning. Förhoppningen är att Försäkringskassan ska leverera en samordnad IT-drift som är så bra att alla eller nästan alla myndigheter som behöver kan ansluta sig till den.
– Det yttersta syftet är att skapa en säkrare IT-drift där känslig information skyddas effektivt utan att det tar enorma resurser i anspråk. Man vill både undvika brister i säkerhet och samtidigt förhindra dubbelinvesteringar som tar skattemedel i anspråk, säger Peter Axelborn, produktionschef på Försäkringskassans IT-avdelning, med speciellt ansvar för utvecklingen i regeringsuppdraget.

Bra att börja i Sundsvall
Försäkringskassans IT-avdelning har huvuddelen av sin verksamhet i Sundsvall. Det är också härifrån som det nya uppdraget samordnas. Eftersom man genom Myndighetsnätverket har närhet till väldigt många myndigheter så känns det som en bra ort att börja på.
– Vi samverkar till exempel med Myndigheten för Digital Förvaltning, Digg, här i Sundsvall. Vi har precis startat upp driften av deras system, eftersom det är en ny myndighet som startade 1 september i år. Vi kommer snart att göra en första utvärdering där syftet är att identifiera både möjligheter och utmaningar, fortsätter Peter Axelborn.
Det är fortfarande frivilligt för andra myndigheter att anlita Försäkringskassan för IT-driften.

Ytterligare uppdrag
Digg blev det första uppdraget, men Försäkringskassan bygger samtidigt upp liknande samarbeten med bland annat Statens servicecenter. Sommaren 2019 kommer nya direktiv för samordning av tjänster som finns i dagens gemensamma servicekontor och Statens servicecenter ska ta över ansvaret för dessa.
– Vi ska sköta Statens servicecenters samt servicekontorens IT-miljöer och kringliggande administrativa tjänster framöver. Vi kommer att påbörja det arbetet nu till våren, säger Peter Axelborn.
Fler och fler myndigheter hör av sig och anmäler intresse för att ta del av samordnad och säker IT-drift.
– Målet är att vi gör jobbet så bra att vi får förtroendet att fortsätta på permanent basis från 2021, säger Peter Axelborn.