Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Forshaga understryker framtidstro

Som allmännyttigt bostadsbolag har Forshagabostäder ett socialt ansvar för att tillhandahålla bostäder för alla skeden i livet. Att satsa på nyproduktion i en mindre kommun som Forshaga är ett stort steg, eftersom byggkostnaderna är desamma som i större städer men hyresnivåerna lägre. Forshagabostäder understryker sin framtidstro med nya projekt.

Det tidigare i Affärstidningen Näringsliv omskrivna projektet kvarteret Svanen, med ett tillskott på 32 nya lägenheter i centrala Forshaga, står nu under färdigställande med planerad inflyttning den 1 december i år. På Bruksgatan 5A respektive 5B har Forshagabostäder byggt två punkthus med tvåor och treor, samtliga med balkong eller uteplats.
I ett tidigare projekt har Forshagabostäder byggt enligt det så kallade BoKlok-konceptet för att hålla nere kostnaderna, men samtidigt hålla en standard som förväntas idag. Kvarteret Svanen är inte byggt enligt samma koncept, men är ändå ett projekt som genomsyras av sunda materialval och genomgående hög standard med låg energiförbrukning per kvadratmeter.
– För oss är det viktigt att se till helheten, såväl när vi bygger nytt som när vi gör renoveringar i befintliga fastigheter. Vi fokuserar på att tillföra mervärden som gör skillnad i våra hyresgästers vardag. Det kan vara både större och mindre saker. I Kvarteret Svanen bygger vi exempelvis in fiber från början, säger Ida Sjödin, bovärd på Forshagabostäder.

Framtidssäkra investeringar
Forshagabostäder kommer med stor sannolikhet att fortsätta planera för nya projekt i tätorten, speciellt som intresset visat sig vara så pass stort för Kvartetet Svanen. Samtidigt pågår en stor fiberutbyggnad för att Forshaga kommun ska nå regeringens bredbandsmål till 2020.
– Vi har ett stort tryck på bostadsmarknaden nu, och kanske har vi aldrig haft så många förfrågningar om lägenheter som nu. Det inspirerar oss att fundera på fler projekt, samtidigt som det inom kommunen görs andra satsningar för att öka Forshagas attraktionskraft, säger Forshagabostäders vd Anders Pettersson, som även är vd för det kommunala energibolaget samt Forshaga fibernät.
Ett välutbyggt fibernät är en framtidsinvestering som gör Forshaga till en attraktiv boendeort över tid. Andra värden som Forshaga kan stoltsera med är närhet till naturen, bra skolor och en hög servicenivå med ett stort antal mindre företag i kommunen. Forshaga är ett samhälle i miniatyr där alla tänkbara bekvämligheter finns på gångavstånd.

Forshaga växer med Karlstad
Enligt en regional bostadsmarknadsanalys från 2015 redovisar allt fler kommuner i Värmland att de upplever bostadsbrist. Bristen koncentreras främst till Karlstads arbetsmarknadsregion där Forshaga ingår. Karlstads tillväxt har lett till ökade priser som har gjort att bostäder i kringliggande kommuner blivit mer attraktiva. Det kan Forshaga dra nytta av för framtiden, då nya bostadsprojekt kan komma att bli aktuella. Samtidigt gynnas Forshaga av att fler blickar riktas mot Karlstad och regionen i stort.