Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Forshaga vill sätta ny standard för Värmland

Närheten till Karlstad, långvariga relationer över kommungränserna samt ett växande samarbete över en större arbetsmarknadsregion gör Forshaga till en mycket attraktiv kommun att etablera sig i.
 
– I Forshaga kommun finns just nu cirka 650 företag registrerade, berättar Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare i Forshaga kommun. De flesta är små en- eller fåmansföretag och jag tycker att vi har en bra balans mellan olika branscher. Pappers- och massaindustrin är den bransch som sysselsätter flest personer. Även besöksnäringen och hälso- och sjukvården är stora arbetsgivare. Företagen i Forshaga kommun mår bra och har god lönsamhet.
 
Sett till antal företag så dominerar byggindustri, detaljhandel och företagstjänster. Bland företagstjänster är också tillväxten som störst just nu. Efterfrågan på tomma lokaler har ökat och ett helt nytt område med industrimark har tagits fram.
– Jag har förmånen att träffa många av kommunens företagare i mitt jobb, berättar Linda-Marie. Vi åker på företagsbesök, anordnar företagsfrukostar och har ett engagerat näringslivsråd som jobbar i nära dialog med våra politiker. Sedan ett par år tillbaka har vi också ett näringslivsteam för att företagen ska få en snabbare och bättre service från kommunens olika verksamheter.
 
Forshaga är en del av Karlstad Business Region, KBR, tillsammans med Karlstad, Grums, Kil och Hammarö. Samarbetet mellan de fem kommunerna i KBR är ett sätt att vara transparant och främja nya sätt att arbeta. Ett exempel är det aktuella projektet Synergieffekter.
– Målet med Synergieffekter är att locka etableringar till KBR, oavsett vilken av de fem kommunerna det blir som får etableringen. Vi vinner alla på det, eftersom vi är samma arbetsmarknadsregion och vi ser ytterligare möjligheter för kommande etableringar också, förklarar Linda-Marie Fors.
 
Mänskliga rättigheter
Forshaga kommun har påbörjat arbetet med en ny vision, där mänskliga rättigheter står i fokus. Det kan låta som en självklarhet i ett land som Sverige, men det är inte många andra kommuner i landet som har en vision som faktiskt baseras på just mänskliga rättigheter. Forshaga blir först i Värmland.
– Vi vill sätta en standard för Värmland när det gäller arbete för mänskliga rättigheter som allas lika värde, tydlighet, transparanta arbetssätt och jämlikhet. Det är en del av att försvara det demokratiska samhället, och det är oerhört viktigt idag om man ser till hur omvärlden förändras, säger kommunalråd Göran Adrian.
 
Forshaga kommer sannolikt att etablera en ny standard för Värmland gällande transparanta arbetssätt och beslutsfattande med mänskliga rättigheter i fokus.
– Eftersom ordförandeskapet i KBR cirkulerar bland de fem kommunerna finns alla möjligheter att vara med och influera grannkommunerna, och på sikt hela Värmland, anser Göran Adrian.