Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Forshagabostäder har invigt ett projekt för inspirerande utemiljö

Det kommunala bostadsbolaget Forshagabostäder AB har färdigställt ett spännande projekt i centrala Forshaga. Ett bostadsområde med närmare 120 lägenheter vilka delar på ett gemensamt grönområde. -Det har genomgått en övergripande förändring den senaste tiden för att öka trevnaden och gemenskapen hos hyresgästern berättar VD Anders Pettersson
Ett område där hyresgästerna är en blandning av mångfald allt från pigga pensionärer till barnfamiljer med en härlig blandning av olika kulturer och språk. Ändå var det något som fattades i miljön, gemenskap och trivsel infann sig inte så som man kunde önska. Stökigt i källargångarna med inbrott och skadegörelse, otrygg utomhusmiljö kvällstid. Det var bakgrunden till starten av projektet för att åstadkomma en förändring till gemenskap och trygghet i området.

Nytänkande med gemensamma krafter och idéer
Forshagabostäder samlad alla hyresgäster till ett stormöte för att diskutera vad som behövde göras. Det hade inte funnits rätt redskap för att utomhus miljön skulle fungera innan. Nu skulle man råda bot på det. Många förslag delgavs från de boende samtidigt visade bostadsbolaget bilder med olika exempel på idéer hur man kunde förbättra utomhusmiljön. Efter stormötet samlade man alla barnen till ett eget möte där de fick komma med sina idéer och önskemål. -Tanken var att barnen så långt det var möjligt skulle vara delaktiga i färdigställandet av deras egna aktivitetsplatser säger bovärden Ida Sjödin som varit engagerad i projektet och menar att barnens delaktighet i sin tur skapar en naturlig ansvarskänsla. Dessa möten skedde sent på hösten och det var långt till våren innan någon kunde börja med utomhusprojektet. För att hålla liv i intresset och visa sitt engagemang lånade bostadsbolaget ut två större lokaler till ungdomarna, en med biljard bord, den andra med pingisbord för aktiviteter under vintern, helt på deras eget ansvar. Det blev flitigt besökt, även av föräldrar.
Följande sommar ordnade bostadsbolaget en sommarfest för alla boende där man ville visa planen som vuxit fram från de gemensamma förslagen, samtidigt hade några enklare aktivitetsområden iordningställts i väntan på projektet skulle starta. Där efter tog planering fart med hela projektet för att starta sommaren -19

Stora förändringar
Första avsikten var att skapa en trygg och praktisk miljö. Höga buskage och vissa träd avlägsnades även de runt ingångarna och ersattes med lägre perenna växter. Grus byttes mot asfalt med tanke på smidig framkomlighet och nivåer jämnades ut.

Det installerades även rikligt med belysning..
Två stycken paviljonger och en liten arena för de minsta barnen, Flera olika klätter anordningar,en linbana och i dess närhet en grillplats . Flertal stora odlingslådor för egna grönsaker placerades ut. Under tiden projektet fortskred, insåg man att det fanns fler brister , parkeringen, räcken och flera detaljer snyggades upp. Upprustning togs även in i källargångarna med nymålat, ökad belysning och förstärkta dörrar. Invigningen efter projektets färdigställande genomfördes i november -19 projektets fulla potential visar sig inte innan våren och sommaren 2020.

Slutsumman
Vid starten av projektet planerades en total kostnad på ca 1.5 milj. Ansökan till Boverket för stöd till utsatta områden gav 700 000 kr i bidrag. Den positiva feedbacken från hyresgästerna bidrog till att fortsätta lägga till ytterligare upprustning av detaljer som tillkom under arbetets gång så totala slutsumman blev 3,7 milj. Det är inte en summa att se som investerad i yttre boendemiljö utan investerad i hyresgästernas” trivsel och trygghet ”vilket ger ”gemenskap och ansvarskänsla” för det totala boendet centrala Forshaga.