Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Forskare vill skapa ”En kemikaliesäker värld”

Det nationella forskningscentret Swetox är resultatet av en stark vilja att förstärka forskning och utbildning inom området kemikalier, hälsa och miljö. Fokus ligger på att skapa nya tvärvetenskapliga samarbeten för att närma sig Swetox vision ”En kemikaliesäker värld”.

Swedish Toxicology Sciences Research Center, Swetox, har sitt ursprung i AstraZenecas beslut att lägga ner sin forskning i Södertälje. De stora laboratorieanpassade lokaler som därmed blev tomma skulle lämpa sig väl för uppbyggnad av något helt nytt. Landshövding Chris Heister visade stort engagemang och gav Karolinska Institutets förra rektor Harriet Wallberg i uppdrag att börja undersöka vilka möjligheter som fanns för att etablera ny akademisk verksamhet i Södertälje, i samverkan mellan flera universitet, och kring utvecklingen av ”en giftfri miljö” enligt regeringens mål för 2020. Arbetet ledde fram till etablerandet av Swetox, ett akademiskt centrum för tvärvetenskaplig forskning och utbildning, som baseras på ett samarbete mellan 11 svenska universitet.

Kemikaliesäker miljö
En stor potential identifierades snabbt i AstraZenecas före detta forskningsanläggning i Södertälje, där Swetox nu vidareutvecklas som ett nationell center för forskning och utveckling inom hela bredden av toxikologiskt relaterade vetenskaper.
Det mesta av AstraZenecas utrustning för säkerhetsvärdering lämnades kvar och används idag flitigt av centrets forskare med en bred kompetens inom riskbedömning av bland annat läkemedel och hormonstörande ämen.
– Det grundläggande syftet med Swetox är arbeta för en kemikaliesäker miljö. Då måste vi undersöka alla potentiellt farliga kemikalier som människor och miljö utsätts för. Den största utmaningen ligger i att vi inte alltid vet var de finns, så det är lite av ett detektivarbete det här, säger Heike Hellmold, Stf chef på Swetox med lång erfarenhet från kemikalieprövning och riskbedömning.

Ingen tid att spilla
Det har inte ens gått ett år sedan Swetox etablerades av en handfull eldsjälar. I februari hade centret en projektgrupp med sju anställda. Idag är antalet uppe i 25 personer som verkar inom det nationella centret, Swetox.
– I framtiden vill vi ha ett lokalt center som fungerar som ett Swetox laboratorium vid vart och ett av de elva universiteten som är med och utvecklar organisationen. Just nu pågår ett undersökande arbete för att identifiera vilka forskargrupper som möjligen skulle kunna driva detta vidare lokalt, informerar Heike Hellmold.
Ledningen på Swetox spiller ingen tid. Under hösten har ett antal nya forskare rekryterats från svenska och utländska universitet och tanken är att de i framtiden ska bygga upp nya forskargrupper.

Höjer forskningsnivån
Genom bildandet av Swetox har grunden lagts för en framtida bred forskning kring kemikalier, hälsa och miljö. Mycket av det som görs är unikt för Swetox och för Sverige, vilket kan bidra till att höja nivån ytterligare inom svensk forskning.
Via Swetox tas kompetens och erfarenhet inom läkemedelstoxikologi till vara vilket bidrar till att framtida toxikologer kan fortsätta kampen mot miljö- och hälsofarliga kemikalier. Något som Heike Hellmold nu ser fram emot med glädje.