Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Förstärkt kapacitet mellan Karlshamn och Klaipeda

DFDS Seaways fortsätter att utveckla färjetrafiken från Karlshamn. Från och med i höst trafikeras linjen Karlshamn – Klaipeda av två nya systerfartyg med betydligt större kapacitet än sina föregångare. Trots hopande orosmoln i samband med det stundande SECA-direktivet vågar DFDS Seaways blicka framåt och rusta för en bestående volymökning.

Trots konjunktursvängningar så har DFDS Seaways sett en stadig ökning av både godsvolymer och passagerarantal sedan linjen Karlshamn – Klaipeda etablerades 2001. Flera strategiska satsningar bidrar dessutom till att Karlshamn växer ytterligare som transportnav i sydöstra Sverige.

Förutspår stadig utveckling
DFDS Seaways har med de nya och större fartygen Athena Seaways respektive Regina Seaways markerat att man kommer att fortsätta satsa på linjen Karlshamn – Klaipeda. De båda systerfartygen är RoPax-färjor med cirka 15 procent större fraktkapacitet än sina föregångare. Antalet passagerare som får plats ombord är nästan det dubbla mot tidigare.
– Vi tror på en fortsatt uppgång, inte minst i passagerarantal där vi förutspår en stadig utveckling framöver, kommenterar Lars Malmström, platschef i Karlshamn och Kapellskär.
Intresset för att resa mellan Skandinavien och Baltikum fortsätter att öka. Många är arbetspendlare, men intresset för att resa och uppleva nya saker i våra grannländer i öst ökar också.
– Det finns mycket att uppleva på andra sidan Östersjön och det marknadsför vi nu mer än någonsin, fortsätter Malmström. Som exempel har vi redan skapat ett antal produkter för olika målgrupper med bland annat golfpaket, spa-paket och minisemestrar med havsbad.
I Litauens tredje största stad finns en hel del gömda värden i form av unika upplevelser. Några mil norrut ligger sommarstaden Palanga och Kuriska näset, en tio mil lång sandbank som kan liknas vid Medelhavets vidsträckta kritvita sandstränder.

Framtiden stavas intermodalitet
På andra sidan Östersjön stärker Klaipeda sin position. I Karlshamn har det också gjorts betydande investeringar som för en stor tillväxtpotential med sig för DFDS Seaways.
Patric Linde, som ansvarar för försäljningen i Östersjön, berättar att man kontinuerligt jobbar med att erbjuda effektiva och kundanpassade transportlösningar. Framtiden stavas intermodalitet och med mer riktade tjänster direkt mot industrin är DFDS Seaways övertygade om att kunna erbjuda attraktiva lösningar trots de kostnadsökningar som tuffa miljödirektiv innebär.
– Genom nya samarbeten ska vi effektivisera godsflödet och därmed minska kostnaderna så långt det går. Det handlar då nästan uteslutande om godstyper som inte präglas av just in time, vilket underlättar planering och synkronisering med andra transportslag. Här ser vi vår största tillväxtpotential för framtiden, konstaterar Patric Linde.

SECA-direktiv kräver nya lösningar
Att hamnen numera kan erbjuda containerhantering samt utökade möjligheter för tredjepartslogistik gör att intresset för Karlshamn som utgångspunkt för svensk export och import ökar. Och det är mycket välkommet nu när EU knackar på dörren med det nya svaveldirektivet.
– Vi har under flera års tid arbetat med en plan för hur vi ska hanterade utmaningar som införandet av SECA-direktivet medför. Om vi behåller nuvarande turlistor och rutter precis som de är och enbart går över till marin diesel så ökar våra kostnader med cirka 90 miljoner euro på årsbasis. Därför måste vi vara öppna för förändringar och arbeta med nya lösningar som gör att vi även fortsättningsvis är konkurrenskraftiga, förklarar David Forsberg, försäljningsdirektör på DFDS Seaways.

21 fartyg får ny reningsteknik
DFDS Seaways har beslutat att 21 fartyg kommer att utrustas med så kallade scrubbers. Till dags dato har man byggt om 11 fartyg och ytterligare 10 fartyg kommer att byggas om under 2015 och 2016. Fartyget Ficaria Seaways har varit utrustat med scrubber sedan 2008, DFDS Seaways har därför haft gott om tid för att testa och utvärdera tekniken.
David Forsberg anger att kostnaden för att utrusta 21 fartyg med scrubbers uppgår till över 100 MEUR. Att gå över till LNG kan vara ytterligare ett alternativ men då främst för nybyggen. DFDS Seaways kommer även att stänga ett antal linjer i nätverket till följd av de kostnader som uppstår, bland annat Esbjerg-Harwich där den sista resan gjordes i september i år.
– Svaveldirektivet kommer förändra förutsättningarna dramatiskt med tanke på de merkostnader som uppstår för redarna. En del aktörer kommer få det tufft att överleva medan andra kommer att hitta nya lösningar för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Vi är tacksamma över att vi har möjligheten att investera i den teknik och de lösningar som vi tror på, avslutar David Forsberg.