Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Förstärkt småstadsidyll och nytt trygghetsboende i Torsby

Torsby har en stor utvecklingspotential som bostadskommun. Varje dag pendlar nästan 1000 personer in till Torsby för arbete och studier. Alla är potentiella torsbybor. För att locka dem måste man kunna erbjuda fler attraktiva bostäder och det jobbar Torsby Bostäder på att förverkliga med ett antal nya projekt.

Håkan Laack, vd på Torsby Bostäder, berättar att det är mycket på gång i Torsby just nu. Ett flertal bostadsprojekt ska påbörjas, och under 2019 färdigställdes dessutom två större flerbostadshus i centrum. För en kommun i Torsbys storlek är det stora projekt, och de är viktiga för att skapa efterlängtade flyttkedjor i kommunen.

Bygger nytt trygghetsboende
Det största projektet just nu är den föreslagna byggnationen av Torsbys nya trygghetsboende på mejeritomten. Här vill det kommunala bostadsbolaget bygga 24 lägenheter alldeles intill Brf Mejeristen i centrala Torsby, komplett med handelslokaler i bottenplan.
– Vi vill bygga ett hållbart trygghetsboende för framtiden, det kommer att finnas en aktivitetssamordnare på plats och vi kommer att ha en åldersgräns på minst 65 år, informerar Håkan Laack.
Trygghetsboendet är ett svar på den demografiska utvecklingen i Torsby, där man från Torsby Bostäders sida vill bygga bostäder för en större målgrupp.

Förstärker småstadsidyllen
De färdigställda flerbostadshusen ligger i anslutning till ett befintligt bostadsbestånd i Torsby Bostäders regi, vid Östermarksvägen och Bruksallén. Totalt handlar det om 16 nya lägenheter fördelade på två hus, i kvarteren Hammaren och Städet.
– I sin gestaltning, materialval och kulörer liknar de nya husen den befintliga bebyggelsen i området. Fasaderna har stående träpanel målad med faluröd slamfärg, och snickerierna är vita. Taken är klädda med rött lertegel. Vi ville behålla områdets karaktär och förstärka den till en verklig småstadsidyll, förklarar Håkan Laack.
Alla lägenheter i Hammaren och Städet har balkonger eller uteplatser. Längs med vattnet finns ett gångstråk som ska vara tillgängligt för allmänheten. Utvecklingen av kvarteret sätter en ny standard för Torsby över lag, där man vill satsa mer på småstadskänsla och gemenskap som associerar till det.

Utvecklar utemiljöerna
För att ytterligare förstärka värdet av Torsbys vackra miljöer har det allmännyttiga bostadsbolaget under 2019 påbörjat en större renoveringsinsats på Tingshusgatan. Dessutom investeras det mycket i att utveckla utemiljöer i flera kvarter, bland annat i bostadsområdet Ria Alstigen och Aspen i Torsby, samt på Slättenegården i Sysslebäck.
– Det känns väldigt bra att kunna genomföra de här åtgärderna. I vår boendeenkät har det framkommit att man vill satsa mer på utemiljön, och det är precis det vi gör nu. Vi skapar nya offentliga rum där hyresgästerna kan träffas och umgås, säger Håkan Laack.