Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Förstklassig företagsby tar form vid Norra Station

Business Class – en utveckling i högsta klass. Hässleholms kommun tar höjd i det nya utvecklingsprojektet på Norra Station, där den befintliga kunskapsbyn ska utvecklas till livskraftig företagsby.

Norra Station är redan idag en expansiv kunskapsby med aktörer som Flexvux och Yrkeshögskolan Syd på plats. Allt fler studenter letar sig till området tack vare de fina möjligheter som finns med att läsa på distans med inspiration och stöd från etablerade lärmiljöer. Här finns även möjligheter till studie- och yrkesvägledning.

Toppläge i Hässleholm
Den kunskapsintensiva miljön i Norra Station lämpar sig väl för utveckling av entreprenörskap också. Det finns många företag som är intresserade av att verka nära kompetenskluster och då kan Norra Station erbjuda ett toppläge alldeles intill järnvägsstationen i Hässleholm. Därför har kommunen startat en stor näringslivssatsning i området, med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Leader LAG PH.
Satsningen kallas passande nog för Business Class, för att markera den starka framtidsvisionen kring företagande i området. Målet är att skapa en energirik samlingsplats för främst nystartade och unga företag, men även andra företag som kompletterar branchmix och entreprenörserfarenhet välkomnas.
– Den som söker sig till Business Class vill nätverka, utbyta tankar och idéer, göra nya affärer, ta del av spännande föreläsningar och andra evenemang samt även koppla sin verksamhet till utbildningar som finns i området. Det finns unika möjligheter för företag att få tag på kompetens på hemmaplan i Norra Station, säger Kamilla Danielsson, projektledare för Business Class.

Stort intresse kring Business Class
Projektet Business Class ska resultera i vidareutveckling av Norra Station som ett nav för hela näringslivet i Hässleholm. Redan idag finns ett antal intressenter som samlas kring företagsbyns utveckling. Befintliga företag som redan sitter i Norra Stationsområdet kan bidra med mycket kunskap som nya företag behöver för att utvecklas. För nystartade och unga företag finns även möjligheten att hyra kontorslokaler där man sitter nära andra företagare.
Business Class är också en plats för kunskap och rådgivning, med bland andra Krinova, kommunens företagslots och NyföretagarCentrum som erbjuder professionell rådgivning för företagare. Det anordnas företagarträffar, seminarier och föreläsningar som både etablerade och nya företag kan ta del av.
Exempel på kommande evenemang är på temat utveckling av framtidens Hässleholm och planerad centrumutveckling, samt en nätverkarträff för den som är intresserad av att starta eget.
– Business Class har bara varit igång i några månader men vi har redan sett en stor uppslutning kring satsningen. Många är intresserade av de evenemang som anordnas och vi ser att detta är en investering som verkligen ligger rätt i tiden, säger Kamilla Danielsson.