Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Försvarsmakten efterlyser teknisk kompetens

Dagens högteknologiska samhälle, där maskiner kommunicerar med varandra och med oss och där näst intill oändligt mycket information finns tillgänglig, kräver en infrastruktur som är säker och tillförlitlig. Det krävs då också god tillgång på kompetens för att bygga, underhålla och säkerställa de digitala systemen, såväl civilt som militärt.

Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, har det nationella ansvaret för att utbilda tekniker inom alla delar av försvaret. Flygtekniker, vapentekniker, fordonsmekaniker, IT- och nätverkstekniker, satellit- och radartekniker, utvecklare – listan på tjänstgörande tekniker inom Försvarsmakten kan göras lång. När man får en uppfattning om hur många roller det faktiskt rör sig om kan man också skapa en bild över hur omfattande uppdraget är för FMTS.

Arbeta med banbrytande teknik
– Man kan nog säga att det är lättare att utbilda en tekniker till soldat, än att utbilda en soldat till tekniker. Därför är vi beroende av att teknikintresset bland unga utvecklas och stärks, eftersom de tekniska rollerna ofta förutsätter en högre teknisk utbildning som inleds med en teknikorienterad gymnasieutbildning, säger Annelie Vesterholm, Överste och chef för FMTS.
Eftersom statistiken i Sverige visar på ett minskat intresse för industri- och teknikorienterade utbildningar finns all anledning till oro. För Försvarsmakten innebär det samtidigt en möjlighet att få vara med och bygga upp intresset igen genom att synas på skolor och karriärsmässor. Det kommer att vidareutvecklas under 2020.
För att öka teknikintresset bland ungdomar kan Försvarsmakten visa på många goda exempel. Ingen annan organisation har tillgång till lika mycket spetsteknik som försvaret. Den som vill arbeta med banbrytande teknik, och samtidigt göra skillnad för samhället och för Sverige, kan med fördel söka sig till Försvarsmakten.

Behöver komma närmare näringslivet
FMTS har ansvar för alla tekniska kompetenser inom Försvarsmakten, och den främsta uppgiften är att göra tekniken tillgänglig och se till att den fungerar där den behövs som mest.
Vid FMTS ges utbildning på alla nivåer inom Försvarsmakten, från befattningsutbildningar för soldater som genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU) till avancerade påbyggnadsutbildningar för officerare, specialistofficerare eller civilanställda inom teknisk tjänst. Dessutom ansvarar FMTS för att utbilda i teknisk tjänst inför utlandsmissioner.
FMTS är i skrivande stund mitt uppe i stora förändringar som kommer att ha inverkan på framtiden för hela försvaret. Det pågår ett omfattande arbete för att öka elevantalet på skolan. Fler verksamhetsområden och verkstäder tillförs samtidigt FMTS, men den största förändringen är nog att verksamheten under de senaste åren har utvecklats från skola till krigsförband med den första tekniska bataljonen.
– Vi har en dubbel utmaning i det att vi måste rekrytera fler teknikintresserade ungdomar samt även redan färdigutbildade tekniker som oftast har anställning inom näringslivet. Vi måste visa vilka värden vi har att bidra med som attraktiv arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter, säger Övlt Niklas Jörnsby, chef för första tekniska bataljonen.
Det är främst genom att dela kompetens med teknik- och verkstadsföretagen som FMTS kan bygga en stark teknisk organisation inom försvaret. Därför är det viktigt att marknadsföra Försvarsmakten och FMTS som attraktiva samarbetspartners för dessa företag. Att närma sig näringslivet är en av de viktigaste uppgifterna framöver, menar Niklas Jörnsby.