Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Försvarsmakten i Eksjö

I den lilla orten Eksjö finns Sveriges enda ingenjörregemente, Ing 2. Där finns också Swedec som är landets kompetenscentrum för ammunitions- och minröjning. Tillsammans med stödjande funktioner från bland annat Försvarsmaktens logistik bildar de Eksjö garnison.

Försvarsmaktens uppgift är att skydda Sverige och försvara landets frihet, men också att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det är krig och väpnade konflikter.
– Ingenjörtruppernas uppdrag är att vara ute på fältet och bygga broar och vägar och göra det möjligt för andra förband att ta sig fram i terrängen. Helt enkelt syssla med konstruktion av olika slag. Vi har i dag 480 heltidsanställda officerare, civila och soldater, säger överste Patrik Ahlgren som är chef på Eksjö garnison och Göta ingenjörregemente (Ing 2).

Både militär och civil utbildning
På regementet finns också Fältarbetarskolan som ansvarar för utbildning och utveckling inom hela fältarbetsområdet i Försvarsmakten. Där hålls över hundra kurser för både blivande ingenjörofficerare och officerare från andra förband i Försvarsmakten som ska specialisera sig. Det går att lära sig alltifrån att hantera grävmaskin och motorsåg till att bygga lätta befästningar och att spränga.
– Personalen får i många fall både en militär utbildning och en yrkesutbildning här vilket de kan ha nytta av senare i livet. Vi har också väldigt bra övningsfält där vi övar våra funktioner, bland annat kan vi genomföra stora sprängningar.

Swedec*är totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum och har cirka 70 anställda. De tillhör också Eksjö garnison och ägnar sig åt forskning, utveckling och utbildning samt operativt stöd inom sitt område. De samarbetar bland annat med Polismyndigheten och utbildar till exempel polisens bombtekniker. Nyligen tecknades också en överenskommelse mellan Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om att samarbeta vid terroristbekämpning och att samverka vid framtida övningar.

Viktig arbetsgivare i kommunen
Garnisonen i Eksjö är den tredje största arbetsgivaren i kommunen och har över 600 heltidsanställda. Och enligt Patrik Ahlgren sker en kontinuerlig samverkan med både kommunen och övriga länet för att stödja varandra i gemensamma frågor.
– Vi verkar i en bygd där det finns bra förutsättningar och en bra förståelse för vårt arbete. De som jobbar här kommer från ett upptagningsområde inom sju mils radie där det sammanlagt finns 350 000 invånare, vilket är en bra rekryteringsbas för oss, säger Patrik Ahlgren.

Samarbetet med bygden är gott och ömsesidigt. När det brann i Eksjö i somras var Göta ingenjörregemente på plats för att hjälpa till att rädda trähusen likaså för att begränsa skogsbranden i Västmanland. Och när trafikverket behövde stöd och kunskap för att bygga en bro i Karlskrona tog de hjälp av ingenjörerna på Ing 2.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att komma ut på övningarna och möta alla glada människor som gör ett fantastiskt jobb.

*Swedish EOD and Demining Centre
Gerd Eriksson

Länk: http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/gota-ingenjorregemente/