Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Försvarsmakten kan bidra till att öka teknikintresset bland unga

Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, har det nationella ansvaret för att utbilda tekniker för alla delar av försvaret. Flygtekniker, vapentekniker, fordonsmekaniker, IT- och nätverkstekniker, satellit- och radartekniker, utvecklare – listan på tjänstgörande tekniker inom Försvarsmakten kan göras lång.

– Man kan nog säga att det är lättare att utbilda en tekniker till soldat, än att utbilda en soldat till tekniker, inleder Annelie Vesterholm, chef för FMTS.
FMTS har ansvar för alla tekniska kompetenser inom Försvarsmakten, och den främsta uppgiften är att göra tekniken tillgänglig och se till att den fungerar där den behövs som mest.
Vid FMTS ges utbildning på alla nivåer inom Försvarsmakten, från befattningsutbildningar för soldater som genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU) till avancerade påbyggnadsutbildningar för officerare, specialistofficerare eller civilanställda inom teknisk tjänst. Dessutom ansvarar FMTS för att utbilda i teknisk tjänst inför utlandsmissioner.
Försvarsmakten behöver rekrytera människor med teknisk bakgrund, exempelvis fordonsmekaniker eller sambandsmekaniker – den största utmaningen för framtiden ligger i att teknikintresset svalnar bland ungdomar.

Teknikintresse gör skillnad
FMTS är i skrivande stund mitt uppe i stora förändringar som kommer att ha inverkan på framtiden för hela försvaret. Fler verksamhetsområden och verkstäder tillförs FMTS, men den största förändringen är att verksamheten under de senaste åren har utvecklats från skola till krigsförband.
Den första tekniska bataljonen är FMTS krigsförband och är till stor del uppbyggt av tidvis tjänstgörande soldater. Annelie Vesterholm är den första kvinnliga chefen för FMTS samt även den första kvinnliga förbandschefen vid Halmstad garnison. För att utveckla den första tekniska bataljonen för framtiden måste man se över teknikintresset bland unga, så att de väljer att satsa på teknikyrken över lag.
– Vi har en dubbel utmaning i det att vi måste rekrytera fler teknikintresserade ungdomar samt även redan färdigutbildade tekniker som oftast har anställning inom näringslivet. Vi måste visa vilka värden vi har att bidra med i form av bra utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter. På den punkten är Försvarsmakten som vilken arbetsgivare som helst – arbetstagare ställer helt andra krav idag och vi måste kunna visa att vi är en attraktiv arbetsplats som ger möjligheter, säger Annelie Vesterholm, som själv har varit verkstadschef inom Försvarsmakten och som gjort en spännande resa inom sin karriär.
– För att öka teknikintresset bland ungdomar kan Försvarsmakten visa på många goda exempel. Ingen annan organisation har tillgång till lika mycket spetsteknik som försvaret. Den som vill arbeta med banbrytande teknik, och samtidigt göra skillnad för samhället och för Sverige, ska söka sig till Försvarsmakten.

Flera utmaningar ska mötas
Annelie Vesterholm gläder sig åt att det är fler tjejer som söker sig till tekniska roller idag.
– Att fånga deras intresse är en av våra absolut viktigaste uppgifter för framtiden. Vi måste öka vårt samarbete med näringslivet framöver, det är genom att dela kompetens med teknik- och verkstadsföretagen som vi kan bygga en stark teknisk organisation inom försvaret.
– Samtidigt står vi inför stora utmaningar internt, där vi måste utöka samarbetet med totalförsvaret för att bygga en hållbar organisation. I Försvarsmaktens ambition finns bland annat att ta in cirka 5000 värnpliktiga inom kommande år. Den siffran skulle behöva vara större, och då måste vi tillsammans se till att det finns större möjligheter för förbanden att ta in fler värnpliktiga. Vi är på väg in i en spännande framtid, säger Annelie Vesterholm.