Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Försvarsmakten ska synas när hotbilden förändras

Att förflytta militära ekipage på hundratals ton där det saknas vägar och att snabbt bygga upp en mindre stad med provisoriska hus hör till vardagen för soldater och officerare vid Göta ingenjörregemente. Det i kombination med kunskap om hur man säkrast oskadliggör hemmagjorda bomber gör det svenska försvaret till en livsviktig partner ur global synpunkt.

Göta ingenjörregemente, Ing 2, står tillsammans med Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, för oumbärlig kompetens för att öka respektive begränsa rörlighet där det behövs som mest. Ing 2 ansvarar även för att bygga upp militära camper och hus i områden där svenska styrkor sätts in, som exempelvis vid FN:s räddningsarbete i Mali samt att bemanna med ammunitionsröjande grupper som har till uppgift att oskadliggöra hemmagjorda bomber.
Swedecs främsta uppgift är att utbilda personal och utveckla metoder för att oskadliggöra både konventionella och improviserade laddningar, det vill säga hemmagjorda bomber, vilka har blivit mycket vanliga sedan ett antal år tillbaka. Man har därför inom Swedec blivit duktiga på att ta fram metoder för att hantera scenarier med nya typer av laddningar man aldrig sett förr.

Många olika kompetenser
Utbildning är ett stort inslag i den dagliga verksamheten både vid Ing 2 och inom Swedec. Vid ingenjörregementet utbildas soldater och officerare på hemmaplan i förberedande syfte för framtida insatser. Ing 2 består således av många olika kompetenser som tillsammans står för viktiga försvarsinsatser för såväl Sverige som den svenska insatsstyrkan.
– Vi behöver väldigt många olika kompetenser, bekräftar överste Patrik Ahlgren, chef för Ing 2 och Eksjö garnison. Det handlar om allt från yrkesförare som kan hantera ekipage på över 100 ton till hantverkare som kan bygga hus eller ammunitionsröjare som kan oskadliggöra bomber. Vi behöver även sjukvårdare och personal som kan koordinera på plats vid våra insatser.

Swedecs förbandschef överste Fredrik Zetterberg berättar att även Swedec behöver en rad olika kompetenser för att ta hand om nya hot:
– Vi utbildar i nya metoder för att ta hand om improviserade laddningar och säkerställer att soldater och officerare har den kunskap som behövs för att möta nya hot. De flesta som utbildar inom området har själva varit aktiva vid insatser bland annat i Afghanistan. Förutom att vi utbildar egen personal i Försvarsmakten utbildar vi även personal inom Polisen och räddningstjänsten.

Varumärket Soldat
Soldat har blivit ett varumärke som förmedlar kvalitetstestad fysisk och psykisk förmåga samt inte minst en hög grad av professionalism. Värden som alla arbetsgivare söker med ljus och lykta efter. Soldatyrket lockar också många eftersom det inom Försvarsmakten finns möjligheter att bland annat få arbeta med den absolut senaste tekniken.
– Tekniska officerare och mekaniker är svåra att få tag på men vi har ändå lyckats uppnå våra rekryteringsmål under den senaste tiden. Mycket är tack vare aktiv marknadsföring där vi syns i anslutning till skolor. Vi ser också ett större intresse för Hemvärnet och det borgar för att vi ska kunna bygga upp en större styrka på sikt, säger Patrik Ahlgren.
Fredrik Zetterberg poängterar att Försvarsmaktens roll är att finnas och synas när hotbilden förändras. Sveriges totalförsvar har börjat rustas upp och här har både Ing 2 och Swedec viktiga roller.