Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Förtätningsprojekt i Lidköping

Att förtäta med fler bostäder i redan bebyggt område är ett viktigt bidrag för att möjliggöra stadens tillväxt och utveckling. Det skriver allmännyttiga AB Bostäder Lidköping under på med nya projekt.

Det främsta målet för AB Bostäder är att bygga fler bostäder för att möta den stora utmaningen på bostadsmarknaden. Det pågår redan förtätningsprojekt i centrala Lidköping och dessutom finns ett par större projekt på planeringsstadiet. Samtidigt pågår en omfattande rotrenovering stora delar av det befintliga lägenhetsbeståndet.

Aktuella projekt
Det mest dagsaktuella projektet pågår i kvarteret Tusenfotingen. Det är ett förtätningsprojekt om 54 lägenheter plus verksamhetslokaler i korsningen Majorsallén/Hovbygatan, med inflyttning i början av 2017. Området ligger centralt med goda kommunikationer men samtidigt nära naturen. Tanken är att det ska locka en blandad målgrupp.
AB Bostäder har också för avsikt att förtäta med 110 nya bostäder i Lidåker, liksom utvecklingen av Hamnstaden. I Hamnstaden planeras en helt ny stadsdel med bostäder i småbåtshamnen, här kommer AB Bostäder att samarbeta med privata aktörer för att vidareutveckla framtidens boendemiljöer.
Ett annat stort projekt är utvecklingen av en parkeringsplats som ska omvandlas till bostadsområde. I Entré Syd, som området heter, planerar det allmännyttiga bostadsbolaget för nya bostäder varvat med verksamhetslokaler tillsammans med en eller ett par privata aktörer.

Mer behövs
Med cirka 5600 köande ser AB Bostäder det akuta i situationen – det måste byggas mer, och det måste byggas snabbare. Omflyttningsgraden är lägre idag än på väldigt länge, det gör att flyttkedjorna står stilla. Nya bostadsprojekt kommer att ändra på det.
– Vi ska ha en beredskap för att bygga mellan 700 och 1000 nya bostäder till 2030. För att få ännu större effekt behöver vi samarbeta med privata aktörer och det verkar som att det finns ett större intresse för att bygga bostadsrätter nu. Det är bra, alla upplåtelseformer behövs, säger AB Bostäders vd Per Alexanderson.