Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Fortfarande högtryck på regionala flygplatsen

Att förbättra tillgängligheten är ett ständigt återkommande tema på agendan för Linköping City Airport. Flygplatsen ligger mitt i centrala Linköping och är därmed lätt att nå från hela regionen. Att skapa hög tillgänglighet omfattar mycket mer än att koppla ihop regionen med övriga Sverige, från Linköping nås ett stort antal destinationer världen över via Amsterdam.

KLM flyger upp till tre gånger dagligen från Linköping till Amsterdam. Det är unikt för en regional flygplats att ha så pass många avgångar till en stor europeisk hub, och något som Linköping City Airports vd Camilla Lejon är mycket stolt över.
– Under en vecka reser våra resenärer till ungefär 150 olika destinationer från Linköping, och då oftast via Amsterdam, säger hon. Vi har även säsongsbetonad verksamhet med populära vinter- respektive sommarresmål i samarbete med de största resebolagen.
Att man väljer att resa från sin regionala flygplats har enligt Camilla allt att göra med den stora tidsbesparingen med kortare väntetider och smidigare passagerarflöden.
– Här kan vi verkligen konkurrera med bästa läge mitt i Linköping och en riktigt hög servicenivå. Vår verksamhet lever och utvecklas i symbios med näringslivet i vår närregion som är Östergötland, men även andra delar av Sverige där man upptäckt fördelarna med att resa från en mindre flygplats med kortare ledtider. Det är ett ansvar och en uppgift vi har – att se till att det regionala näringslivet har tillgång till riktigt bra kommunikationer med världen, fortsätter Camilla Lejon.

Fortsatt ökning
Passagerarantalet fortsätter att öka för Linköping City Airport, mycket tack vare de investeringar som KLM har gjort med bland annat utökade lunchavgångar. Tillväxten är så pass omfattande att kapacitetstaket mer eller mindre är nått.
– I framtiden kommer det att krävas mer omfattande åtgärder för att bereda plats för tillväxt om den fortsätter i samma takt som idag, påpekar Camilla.
Inom den närmaste tiden kommer mycket utvecklingsarbete att kretsa kring mer effektivt nyttjande av den befintliga terminalen. Och det är inte bara affärsresenärer som föredrar den mindre flygplatsen – även antalet fritidsresenärer har ökat med över 50 procent på bara ett par år.

Nya destinationer – ny hub?
Enligt Camilla Lejon kommer man också att satsa på att utveckla nya destinationer som regionen efterfrågar, vilket skidresorna till Andorra är ett mycket bra exempel på. Under sommarhalvåret planeras charterresor till Kroatien och Italien.
– Vi vill gärna locka med nya, spännande resmål som till exempel Andorra. Men oavsett vart man ska flyga så ska vi erbjuda en effektiv och tillgänglig flygplats med personlig service och öppen atmosfär. Det ska vara enkelt att resa till och från Linköping City Airport, och det ska kännas som ett bättre val än andra alternativ. Vi har kommit en bra bit på vägen, men fortsätter att förbättra vår verksamhet hela tiden.
Camilla Lejon är lite hemlighetsfull men antyder att det kanske kan bli tal om etablering av ytterligare en europeisk hub framöver.
– Det är marknaden som avgör, efterfrågan måste finnas för att operatörerna ska se lönsamhet i att flyga från Linköping. Vi ser dock väldigt positivt på framtiden, avslutar hon med.