Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Fortifikationsverket säkrar kritisk infrastruktur och bevarar samtidigt kulturminnen

Fortifikationsverket har som fastighetsägare och förvaltare av Försvarsmaktens lokaler en central roll i Sveriges försvar och krisberedskap. Fortifikationsverket bygger, äger och förvaltar allt från toppmoderna utbildningsmiljöer till hemliga bergrum såväl som flygplatser och mark som används av svenska försvaret. Verksamheten i Karlskrona bygger på en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet och stormaktstiden. Eftersom örlogsstaden Karlskrona är ett världsarv har Fortifikationsverket ett stort ansvar för förvaltande och bevarande av byggnader som också utgör svenska kulturminnen.

Fortifikationsverkets huvudsakliga verksamhet består av att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, fastigheter och mark på uppdrag av Försvarsmakten. Till Fortifikationsverkets uppdrag hör också att stå i beredskap med utrymmen och lokaler i krislägen, verket är därför en viktig del av Sveriges totala krisberedskap. Att skydda och säkra kritisk infrastruktur hamnar även det på Fortifikationsverkets uppdragslista.
– Vi är Sveriges största fastighetsägare och har en karakteristiskt bred kompetens som omfattar allt från att uppföra och förvalta till att avveckla objekt. Eftersom Försvarsmakten har verksamhet inom ett mycket stort antal områden måste vi kunna matcha med rätt kompetens för uppdraget. Det är unikt och utmärkande för oss, förklarar Maria Olsson, chef för Fortifikationsverkets fastighetsenhet i Karlskrona.

Förvaltar världsarvet Karlskrona
Karlskrona finns sedan 1998 med på UNESCO:s lista över bevarade världsarv. Fortifikationsverket har sedan Karlskrona blev huvudort för Sveriges marinbas 2004 gjort stora investeringar i både om- och nybyggnationer med höga krav på kulturbevarande åtgärder.
– Vi förvaltar världsarvet Karlskrona och det viktigaste är då att kunna vidmakthålla och utveckla byggnader som smälter in i en miljö där stora delar byggts upp från stadens grundande 1680 – 1800-talet. Vår uppgift är framförallt att vårda, renovera, bygga om och bygga till så att objekten kan finnas kvar och fylla viktiga funktioner, dels som kulturminnen, och dels som moderna anläggningar till försvarets förfogande, berättar Maria Olsson.

Från försvarsmur till toppmoderna utbildningslokaler
Staden Karlskrona är byggt på 33 öar, Fortifikationsverket förvaltar objekt på flera av dem. Bland de senaste projekten finns byggnation av avancerade utbildningsanläggningar där man med hjälp av senaste tekniken skapar reella utbildningsscenarion inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum är ett exempel på en sådan anläggning, lokaliserad på Lindholmen i Karlskronas skärgård.
– Ett annat spännande projekt är det gamla fornminnet Arsenalen på Söderstjerna, en försvarsmur från 1600-talet. Här har vi lyckats skapa moderna utbildningslokaler för Sjöräddningsskolan. Vår verksamhet kräver specialistkompetens som sträcker sig från kulturhantverk och byte av gamla 1700-talsfönster till utvecklande av högteknologiska utbildningsmiljöer.

Varsam modernisering
På nationell nivå förvaltar Fortifikationsverket fastigheter, mark och lokaler där flera tusen människor vistas dagligen. På enheten i Karlskrona ansvarar man för samtliga av Försvarsmaktens lokaler och övningsfält i Blekinge och upp en bra bit i Småland förutom flygflottiljen F17 i Kallinge som har en egen enhet.
– Vi har flera gånger om bevisat att det går att modernisera och effektivisera utan att förstöra den rustika kulturmiljön. Vi förvaltar 85 minnesobjekt här i Karlskrona, vi har varit med och byggt upp en miljö som från skärgårdssidan sett påminner om den anrika örlogsmiljön som Karlskrona gjort sig känt för. Vi fokuserar nu på att effektivisera och modernisera vår egen verksamhet för att spara både energi och kostnader. Vi arbetar med nya lösningar för att modernisera gamla bestånd, som exempel har vi bytt ut den gamla belysningen i Amiralitetskyrkan till en modern, mer brandsäker och energisnål LED-belysningslösning.
Fortifikationsverket kommer att kvalitetssäkra all fastighetsdata under 2013, detta är ytterligare en del av det intensiva effektiviseringsarbetet på nationell nivå.