Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Fortnox levererar en komplett företagarplattform

Fortnox var först med bokföring på webben men det betyder inte att man kan luta sig tillbaka och vara nöjd för all framtid. Fortnox molnbaserade plattform för småföretag och redovisningsbyråer bygger på flera års utvecklingsarbete och kräver ett minst lika intensivt engagemang framöver.

Marknaden förändras ständigt och Fortnox har för avsikt att ligga steget före med en skalbar plattform för enklare och mer effektiv redovisning. Eftersom allt finns tillgängligt på webben via vilken uppkopplad dator eller smartphone som helst behövs inga krångliga platsberoende installationer eller backuper. Fortnox ser till att redovisningsarbetet kan flyta på – när som helst, dygnet runt. Och allt finns naturligtvis i tryggt förvar och är spårbart över tid i Fortnox system.

Mer än bokföring
Fortnox har utvecklat flera lösningar som tillsammans bildar en komplett plattform för alla typer av ekonomitjänster och administrationen av dessa. Målgruppen är i första hand små- till medelstora företag samt redovisningsbyråer som vänder sig till samma målgrupp.
– Vi bygger en hel företagarplattform, inte bara ett bokföringsprogram. Plattformen skalas enkelt upp efter behov och kan därför växa tillsammans med kundens verksamhet. Systemet kan även kopplas till branschspecifika lösningar från över 250 andra leverantörer som är integrerade i vårt system, förklarar Cesar Nilsson, produkt- och affärsutvecklingschef på Fortnox.
Med Fortnox plattform samlas allt på ett ställe. En stor fördel med Fortnox lösningar är just enkelheten och den höga tillgängligheten. Eftersom alla har tillgång till samma system kan man enkelt följa upp bokföringen och se vad som är gjort och vad som fortfarande behöver göras. För företag som vill sköta hela eller delar av bokföringen internt finns alla verktyg för att göra det. Vill man istället lägga ut arbetet på en redovisningsbyrå som använder Fortnox system så får man som kund ändå samma insyn i hela processen även när någon annan sköter den.

Vill driva digitaliseringen
Vid utveckling av nya produkter och tjänster undersöks befintliga användares behov, trender och potentiella framtida behov. Fortnox var först med webbaserad bokföring men idag krävs det mer med fler integrerade system, fler användare, fler funktioner och en snabbare förändringsprocess som kräver skalbarhet.
– Vårt viktigaste uppdrag är att serva företagen med lösningar som förenklar deras vardag och frigör tid för utveckling av deras kärnverksamheter. Vi ser deras tillväxt som en möjlighet för oss att vara med och påverka den allmänna samhällsutvecklingen. Ju fler kunder vi kan attrahera – desto större möjligheter har vi att påverka myndigheter och infrastrukturen för digitalisering i Sverige, menar Cesar Nilsson.

Mer på gång
Små till medelstora företag har via Fortnox tillgång till bra och effektiva processer som förenklar redovisningsarbetet. Cesar Nilsson kallar det för storföretagslösningar för småföretag.
Som ytterligare ett steg i utvecklingen satsar Fortnox mycket på att bredda tjänstesortimentet, nu senast med försäkringsförmedlingstjänster som lanserades under året.
– Fler spår är under utveckling och det ska bli spännande att se vart vi landar med dem, avslutar Cesar Nilsson med.