Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Fortsatt expansion för Maskincentrum

Örnsköldsviksföretaget Maskincentrum sätter standard för resten av branschen när det gäller förstklassig service och verkstadsnära tjänster. I samband med att företaget köptes tillbaka av grundaren Mats Jonsson 2010 påbörjades en expansion mot övriga Sverige. Sedan ett par år tillbaka expanderar Maskincentrum söderut – från Stockholmsregionen och ner mot Malmö.

Det är inte bara det geografiska upptagningsområdet som utökats i Maskincentrums expansion. Tjänsteutbudet har också breddats med flera nya kompetensområden. En ny avdelning är under uppbyggnad i Örnsköldsvik för service och underhåll av kompressorer och högtryckstvättar. Samtidigt undersöker Mats Jonsson möjligheter för att nyrekrytera till strategiska nav som Luleå och Stockholm. Kort sagt – Maskincentrum är en partner att räkna med för verkstadsindustrin över hela Sverige.

En leverantör som sköter allt
Maskincentrum utmärker sig på flera sätt. Trots att marknaden präglats av en tuff konjunktur under de senaste åren så har Maskincentrum fortsatt satsa. Företaget erbjuder alla typer av maskinservicetjänster, reparationer och underhållsinsatser. Dessutom erbjuds maskinsäkerhetsanalyser, validering och kalibrering av svetsar samt industri- och installationstjänster.
– Att anlita oss ska vara ett enkelt val. Därför vill vi kunna erbjuda så mycket som möjligt under samma tak. Vi vet att kunderna uppskattar en leverantör som kan sköta allt, det är naturligtvis betydligt enklare och mer kostnadseffektivt med en samarbetspartner istället för flera, säger Mats Jonsson.
En del av strategin handlar också om att knyta långsiktiga kontakter med kunder som har enheter på flera orter – redan idag har företaget flera långvariga avtal där kundens underhållsavdelning bemannas av en eller flera av Maskincentrums servicetekniker.

Växer med fler avtalskunder
Maskincentrum kan även erbjuda kompletta projektledningstjänster i samband med att kunderna vill skapa säkrare arbetsmiljöer. Det innefattar bland annat löpande underhåll och service av hela maskinparken. Att ha fungerande maskiner är inte bara försvarsbart ur ekonomisk synpunkt utan också betydligt säkrare.
Maskincentrum är en partner för såväl långsiktiga som enstaka insatser. Mats Jonsson avslöjar att man har för avsikt att fortsätta bredda sortimentet och utveckla fler tjänster i syfte att komma ännu närmare kunderna. Det har visat sig lyckosam då de långsiktiga serviceavtalskunderna blir allt fler.
– Vi lever på trogna, återkommande kunder som värdesätter vår kompetens. Så länge svenska industriföretag fortsätter att leverera hög kvalitet så finns alla möjligheter att stå sig i konkurrensen. Vi hjälper svenska verkstadsföretag att skapa ökad lönsamhet genom att serva och underhålla de tekniska investeringarna så att återbetalningen blir maximal.
Maskincentrum undersöker även möjligheter för eventuella förvärv runtom i Sverige, men fler detaljer kring det vill Mats Jonsson inte avslöja i dagsläget.