Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Fortsatt goda utsikter för Ocab efter stark tillväxt i Norrland

Sanerings- och avfuktningsföretaget Ocab levererar trygghet och räddar värden. Med jour dygnet runt årets alla dagar är Ocab en partner att räkna med när det gäller att med stor säkerhet och effektivitet återställa efter mer eller mindre svåra skador i bostads- och industrifastigheter. Ocab har ett växande antal samverkande filialer spridda över hela Sverige med Kiruna som senaste tillskott.

Vd Börje Rydenfalk ansvarar för Ocab i Västerbotten som omfattar de tre enheterna i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Han berättar att samtliga präglas av en påtaglig tillväxt under de senaste åren, inte minst Skellefteå som tack vare utökade samarbeten med bland annat kommunen har lyckats expandera till ett tiotal anställda på bara några år.
– Eftersom vi nu befinner oss i en renoveringsboom i Sverige så har Ocab mycket goda utsikter. Vi spår en fortsatt stark tillväxt för samtliga kontor i Västerbotten, och vi ser samtidigt en ökande efterfrågan norrut, säger en entusiastisk Börje Rydenfalk.
I oktober kommer en nybyggd och ändamålsenlig saneringslokal på 648 kvadratmeter att stå till Ocabs förfogande i centrala Skellefteå. Den nya lokalen möjliggör en kapacitetsökning och utgör ett stort steg i den fortsatta expansionen.

Nyetablerar i Kiruna
Ocab erbjuder heltäckande service inom ett antal tjänsteområden där sanering, rengöring, avfuktning och olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö är huvudspåren. Samverkan mellan olika Ocabkontor gör att man kan ta tillvara på specialistkompetens och erbjuda ett bredare tjänstepaket på fler orter.
– Tillsammans med Ocab i Norrbotten etablerar vi under 2014 en ny filial i Kiruna, till en början med en delägare som på sikt kommer att bygga upp verksamheten där. Hela Malmfälten är en region som vi tror mycket på, berättar Börje Rydenfalk.
Delägaren Niclas Svedentorp blir vd för det nya kontoret efter en lång karriär inom byggvaruhandeln. Han blev kontaktad av Ocab i Norrbotten under hösten 2013 och redan innan vintern fattades beslut om att Kirunakontoret skulle startas nu i vår.
– Jag blev snabbt intresserad då jag insåg att Ocab har en värdegrund som jag delar. Jag känner mig också säker på att vi kan räkna med många uppdrag här i regionen framöver med tanke på den utveckling som sker inom gruvnäringen, kommenterar Niclas.
Hela Kiruna kommer att flytta för att tillgängliggöra malmen som finns i berggrunden under staden. Niclas ser mycket ljust på framtiden och hoppas att Kirunaenheten på sikt kan bli lika stor som Ocab i Luleå, med cirka 25 medarbetare inom några år.

Drar nytta av gott samarbetsklimat
Det väletablerade samarbetet mellan de olika kontoren gör Ocab till en mycket attraktiv arbetsgivare i hela Norrland, inte minst med utökade möjligheter för motiverade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med sin arbetsgivare.
Börje Rydenfalk ger ett exempel som illustrerar samarbetsklimatet i Västerbotten, där en fuktskadetekniker precis har utbildats av Ocab i Umeå för att kunna utveckla verksamhetsgrenen vidare i Skellefteå. Målsättningen är att alla kontor i Västerbotten ska vara heltäckande, även när det gäller de mest komplexa typerna av saneringstjänster.
För att understryka och förstärka tryggheten som tjänsterna ska förmedla följer Ocab SWESIAQs rekommendationer för skadehantering i innemiljöer.
– Vi har specialistkompetens för att ta hand om och sanera exempelvis mögelskador, något som de flesta byggföretag inte vill eller kan ta hand om själva. Vi utför bland annat asbestsanering, vilket kräver djupgående kunskap för att trygga säkerhet för både människor och miljö, förklarar Börje, som också understryker att det växande tjänsteutbudet finns tydligt beskrivet på hemsidan, www.ocab.se.

Hoppas på utökade samarbeten
Ocab hoppas på ett fördjupat samarbete med både kommuner och större byggföretag. Det är en spännande utveckling som kommer att lyfta hela verksamheten på sikt. Under våren hoppas man på att färdigställa avtalet med Boliden Mineral för fortsatt långvarigt samarbete.
– I Skellefteå har vi tecknade avtal med bland andra Skellefteå kommun. Det avtalet gäller för klottersanering och vi hoppas naturligtvis att samarbetet kan utvecklas inom fler av våra tjänsteområden framöver, säger Börje Rydenfalk som avslutning.