Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Fortsatt hög efterfrågan på specialsnickerier

Medlemsföretagen inom Skellefteå snickericentral, SSC, har hållit ihop länge. Organisationen etablerades redan på 1950-talet för att samla nyckelkompetens kring några av regionens starkaste områden – träbyggnation och snickerier. Det är en konstellation som står sig än idag och som gör SSC:s företag starkare på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Dagens SSC omfattar åtta fabriker i norra Sverige som tack vare sitt samarbete och möjligheter att dela resurser kan ta sig an mycket stora uppdrag på både nationell och internationell basis. Några av Sveriges absolut största byggprojekt har fått sina dörrar, fönster, specialinredningar och andra snickerier levererade från något eller några av SSC:s medlemsföretag.
– Trots en hård konkurrens på marknaden så ser vi en starkt ökande efterfrågan på våra produkter och på träprodukter i allmänhet, säger Dan Magnusson, vd på SSC.
Det är med erfarenhet från byggen som Nya Karolinska i Solna och Urban Escape Stockholm som företagen inom SSC rustar för framtiden – en framtid där man som sagt kan räkna med ett ännu större intresse för träprodukter.

Fördelar med trä uppmärksammas
Trä är ett levande material som liksom SSC står sig bra. Den största konkurrensen kommer från tillverkare av andra lösningar i andra material, men att trä är hållbart för framtiden är ett starkt argument för SSC.
Träets fördelar har uppmärksammats av Linnéuniversitetet i Kalmar, som anlitar SSC inför sin stora expansion där man bygger ut och bygger om universitetet. Glaspartier, dörrar, inredning och ett stort montage har redan beställts.
– Det är ett stort projekt som omfattar ungefär 2000 dörrar, stora glaspartier och väldigt mycket specialinredning som våra fabriker börjat producera, tillägger Dan Magnusson, som redan börjat räkna på ytterligare projekt i ungefär samma storleksklass som universitetet.
Att SSC kan leverera är känt sedan länge. Det visade den gigantiska leveransen vid Urban Escape, men faktum är att SSC ofta är med och levererar i betydligt mindre projekt också.
– Det är givetvis de stora projekten som syns, men vi är en viktig partner för byggherrar och entreprenörer över hela Sverige som bedriver lite mindre projekt. Vi knyter gärna långsiktiga samarbeten där våra fabriker kontinuerligt levererar kundspecifika koncept, bland annat inom specialinredningar, upplyser Dan.

Bra initiativ med trä- och teknikarenan
Dan Magnusson ser mycket ljust på framtiden men kan inte undgå att oroas över kompetensbristen som sedan länge är påtaglig inom branschen. I Skellefteå har man inom kommunen kraftsamlat tillsammans med näringslivet för att möta utmaningen med en stor kompetensförhöjande insats. Skellefteås nya trä- och teknikarena T2 har redan invigts och andra terminen påbörjad för de som valt en utbildning kopplad till den.
– SSC har vuxit kraftigt och omsätter snart en halv miljard kronor. Våra medlemmar står inför generationsskiften och kommer att behöva mycket kompetens för att möta framtiden. Trä- och teknikarenan är ett bra initiativ som vi gärna stöttar eftersom det långsiktigt gynnar oss och våra medlemsföretag också, avslutar Dan Magnusson med.