Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Fortsatt ökande intresse för Umeå

Umeå befinner sig sedan flera år i händelsernas centrum. Att kommunen präglas av en långvarig tillväxt med en stadigt ökande befolkningstrend under de senaste 50 åren är naturligtvis något som starkt bidrar till hela regionens attraktionskraft. Behovet av att bygga ut infrastrukturen gör sig ofta påmint. Som svar på det har Swedavia, tillsammans med Umeå Kommun och Region Västerbotten, investerat drygt 60 mkr i att utveckla Umeå Airport till en toppmodern flygplats med högre tillgänglighet, utökad kapacitet och plats för fler flyglinjer i framtiden.

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014 och enbart under januari månad ökade antalet resenärer som flög inrikes från Umeå med 12 procent. Det är bara början, enligt flygplatschef Bengt-Ove Lindgren som väntar sig en ännu större ökning framåt våren.
– En av våra viktigaste uppgifter är att stödja regionens utveckling och vara en partner för fortsatt tillväxt. Det har varit nödvändigt att bygga ut flygplatsen för att vi även på lång sikt ska kunna möta regionens behov, och det blir ännu mer påtagligt nu under kulturhuvudstadsåret, förklarar Bengt-Ove Lindgren.

Drivmotor för utveckling
Med två växande universitet, ett ytterst innovativt näringsliv och en ständigt ökande inflyttning har Umeå alla förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling som på sikt gynnar hela Västerbotten. Umeå Airport är i sin tur en drivmotor för fortsatt utveckling i regionen, och måste således anpassa utbudet efter en växande målgrupps behov.
– Idag har vi tre operatörer som flyger mellan Umeå och Stockholm. Tät förbindelse med Stockholmsregionen är absolut grundläggande för att vår region ska vara fortsatt attraktiv – inte minst med tanke på all aktivitet kring kulturhuvudstaden. Vi har samtidigt direktflyg till olika destinationer som varierar efter säsong, bland annat till Visby under hela sommarhalvåret, berättar Bengt-Ove Lindgren.
Under våren 2013 gjorde den nya destinationen till Prag succé genom att det erbjöds direktflyg mellan Umeå och Prag. I år blir det Berlin, något som Bengt-Ove tror kommer att bli minst lika eftertraktat. Genom direkttrafik sommarhalvåret till Alicante och vintertid till Las Palmas har Västerbottningar och Västernorrlänningar kunnat njuta av fördelen att åka reguljärt direktflyg och själva bestämma vad resan ska innehålla för vistelseorter och boenden. Dessutom erbjuds ett brett charterprogram både vintertid och sommartid. Den häftigaste charternyheten för i år är Cancun i Mexico.

Intresset för Umeå ökar
Umeå Airport har kunnat visa en positiv utveckling under väldigt många år. Det gör att intresset för Umeå som utgångspunkt ökar bland flygbolagen. Det pågår livliga diskussioner och det är troligt att fler linjer kommer att starta inom kort, men Bengt-Ove vill inte gå händelserna i förväg. Vad som däremot står klart är att Swedavia kommer att fortsätta investera i Umeå Airport.
– Vi har precis investerat ett antal miljoner i att förbättra infrastrukturen i anslutning till flygplatsen. Det är nu ännu enklare att ta sig hit mer miljövänligt med cykel och kollektivtrafik, bland annat. Nästa steg blir att få till en ytterligare infart från E12 till flygplatsen.
Bengt-Ove Lindgren avslöjar också att Umeå Airport, om tillväxten fortsätter att öka i samma takt eller mer, kommer att satsa på en påbyggd andra våning som tryggar högre kapacitet på flygplatsen.

Fantastiska framtidsmöjligheter
Som en del av Swedavias miljömål ska driften av Umeå Airport vara helt koldioxidfri från fossila bränslen innan 2020. Redan idag testas egenutvecklade biogasdrivna snöröjningsfordon och Umeå Airport har även varit med i ett projekt för etablering av en laddstation för Umeås eldrivna bussar.
AC Fordonsgas planerar för att etablera en biogastankstation i anslutning till flygplatsen, bygglov finns redan så det är enligt Bengt-Ove Lindgren bara en tidsfråga.
– Den här typen av investeringar gynnar inte bara oss, utan hela Västerbotten, konstaterar han.
Umeå Airport skapar tillväxt i regionen tillsammans med andra framåtsträvande aktörer. Det finns många exempel, och Bengt-Ove nämner bland annat Älgens Hus, en verksamhet i Bjurholm som gynnas av ett ökat inflöde av turister via Umeå Airport. Tillväxten inom den regionala besöksnäringen illusterar vilka fantastiska möjligheter som bjuds i samband med flygplatsens fortsatta utveckling.