Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Fortsatt omfattande investeringar präglar Helsingborgs Hamn

Sverige befinner sig mitt i en blomstrande högkonjunktur. Köpkraften är stark och det visar sig inte minst i mängden varor som passerar våra svenska hamnar. Helsingborgs Hamn står som landets näst största containerhamn i ständig beredskap för fortsatta volymökningar.

Mat, kläder, fordon, bränsle, insatsvaror och material till industrin är bara en handfull exempel på varor som lastas och lossas i de svenska hamnarna. Den senaste trenden tyder på fortsatt stigande varuflöden – men finns det kapacitet för mer?

Mitt i investeringsintensiv period
Nicklas Romell, CCO Helsingborgs Hamn AB, har ännu inte märkt av någon växtvärk trots flera nya kunder och varuslag i hamnen.
– Helsingborgs Hamn har gjort stora investeringar under 2017 som möjliggör fortsatt expansion under 2018 – 2019, förklarar han. Bland de senaste investeringarna finns kapacitetshöjande åtgärder vid samtliga godskajer och genom hela maskinparken. En helt ny containerkaj invigdes i Västhamnen under 2017 och under 2018 planeras utökade lagerutrymmen i Skåneterminalen.
De viktigaste satsningarna framåt omfattar emellertid mycket mer än hårdvara i form av nya utrymmen och maskiner för godshantering. Utbildning och ny IT-strategi finns med på agendan och stora investeringar kretsar kring att förbättra med hjälp av digitala lösningar.
– Kunderna förutsätter att vi kan förenkla deras vardag med hjälp av digitala flöden, där man har full kontroll över godset hela vägen, och det måste vi naturligtvis möta. Stort fokus kommer framledes att vara på utveckling av våra digitala tjänster, lovar Nicklas Romell.

Containerspecialisten är beredd
Resultatet för 2018 verkar följa trenden som påbörjats under tidigare år. 2017 blev ett rekordår för Helsingborgs Hamn. Helsingborgs Hamns förmåga att anpassa verksamheten efter kundernas behov sätts på prov då de stora godsslagen kompletteras med fler kategorier, en välkommen utmaning.
– Vi profilerar oss gärna som Containerspecialisten – i stort sett allt som går att frakta i container kan vi ta hand om, understryker Nicklas Romell. Vi sköter även all service kring containerfrakten – inklusive lagerhållning, lastning och lossning.
Med den nya containerkajen har Helsingborgs Hamn ännu större kapacitet och utvecklingsmöjligheterna blir allt mer omfattande i samband med att Skåneterminalen utökas. Ytterligare utvecklingsplaner finns i andra delar av hamnen för att godset ska flyta så smidigt som möjligt genom hamnen.

Fortsatt blomstrande
Utan påtagliga begränsningar i sina faciliteter kan Helsingborgs Hamn mycket väl uppnå sin vision för 2030; att bli Sveriges mest effektiva och lönsamma hamn med branschens nöjdaste kunder och medarbetare.
– En hamn med rätt vattendjup, rätt kajlängd, fler kajer och större lagerutrymmen, närhet till strategiska europeiska vägnät samt en kombiterminal med utökad kapacitet – allt borgar för en fortsatt blomstrande utveckling för Helsingborgs Hamn, konstaterar Nicklas Romell.