Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Fortsatt positiv utveckling för Scanunit

Scanunit är en one-stop-shop för reparationer, installationer och service ombord på fartyg och offshore plattformar. Koncernen är känd världen över som en pålitlig samarbetspartner med skarpt kvalitetsfokus och korta ledtider. Det var tack vare det goda ryktet samt tidigare positiva erfarenheter som bidrog till att Scanunit återigen fick i uppdrag att installera rörsystem i GRE för ny reningsteknik ombord på DFDS Seaways fartyg.

För drygt två år sedan installerade Scanunit ett rörsystem för ett nytt marint avgasreningssystem, känt som scrubberteknik eller kort och gott scrubbers, ombord på DFDS Ficaria Seaways. Tekniken har utvärderats med goda resultat och DFDS Seaways satsar därför på scrubbers ombord på ytterligare tre fraktfartyg.
Scanunit kammade återigen hem uppdraget för rörinstallationen till den nya reningstekniken ombord DFDS Magnolia, Petunia och Selandia Seaways.
– Med scrubberteknik ombord sparas stora bunkerkostnader i samband med att de nya svaveldirektiven träder i kraft 2015, kommenterar Scanunits VD och koncernchef Per Ekelund.

Har DFDS förtroende
För de aktuella fartygen slipper DFDS köpa in miljödiesel med en svavelhalt på 0,1 procent, ett bränsle som är många gånger dyrare än vanlig bunkerolja. Ekelund berättar att Scanunit har identifierat ett växande intresse för tekniken och fler rederier har hört av sig med frågor kring eventuell rörinstallation.
– Att vi har DFDS förtroende råder det inga tvivel om. I samband med att vi fick uppdraget blev vi också en av koncernens huvudleverantörer av installations- och servicetjänster ombord. Tack vare ordern har vi kunnat nyanställa och vi tror på en fortsatt utveckling, inte minst med tanke på SECA-direktivet som till en början reglerar svavelutsläpp i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

En aktör sköter allt
Scanunit erbjuder hela skalan från underhåll, reparation och installation av rörsystem, hydraulik, svets och stålkonstruktioner till besiktning, provbelastning och klassificering av alla typer av lyftutrustningar som används till havs.
– Vi svetsar, målar, blästrar och underhåller. Allt sker genom en kontakt, det kan inte bli enklare för kunden. Dessutom kan vi säkra leveransen genom att vi själva utför allt arbete med egen personal.
Scanunit är givetvis ISO 9001 och 14003 certifierade. Bland konkurrenterna finns flertalet svetsfirmor och målerier. Per Ekelund understryker att för Scanunit så är det helhetsåtagande som gäller.
– Vi arbetar både ombord på fartyg och offshore plattformar samt i hamnar där det nästan alltid finns flera olika lyftdon med olika egenskaper och kapaciteter. Vi har kännedom om alla typer av lyftutrustningar som finns på marknaden idag. Vi är godkända av Sjöfartsverket och RINA, för att kunna utföra besiktningar och klassificeringar på allt som kan förknippas med lyftutrustning, såsom kranar, dävertar, hängdäck, ramper, traverser och livbåtar.

Positiva signaler
Scanunit finns sedan länge etablerade med huvudkontor i Helsingborg samt filialer i Göteborg och danska Fredericia. Nästa etablering sker i höst, då företaget etablerar serviceverksamhet även i Stockholmsregionen i syfte att komma närmare både svenska och finska nyckelkunder.
– Vi känner positiva signaler från marknaden och etableringen i Stockholm är ett första steg i en större satsning, säger Per Ekelund, som inte vill avslöja mer i dagsläget.