Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Fortsatt stark ställning för Jönköping Airport på fraktsidan

Jönköping Airport är en av Sveriges mest trafikerade flygplatser nattetid. Det är tack vare regionens starka ställning som nav för godstransporter som flygplatsen har kunnat etablera en stark ställning bland konkurrenskraftiga alternativ i Skandinavien. Stigande godsvolymer ställer nya krav på flygplatsen, som svarar med att bygga ut fraktterminal, lastbryggor och en ny bränsleanläggning.

När det gäller effektiva processer för flygfrakt så är det få andra flygplatser som kan överträffa Jönköping. Flygplatsen är sedan många år en av landets, eller till och med en av Nordens mest effektiva när det gäller just godshantering. Med de senaste investeringarna i fraktterminalen, har kapaciteten utökats ytterligare.
– Tack vare god planering och väl utvecklade processer klarar flygplatsen en kraftig ökning på fraktsidan. Ett tiotal man sköter inom en tidsram om en dryg timme mitt i natten all hantering, service och omlastning av tre flygplan vilket krävs för en effektiv distribution via Jönköping Airport, kommenterar vd Sten Norinder.

Ökar passagerarantalet
Godsvolymernas fantastiska utveckling går flera år tillbaka och volymen förväntas öka ytterligare framöver. Samtidigt har flygplatsen en ambition om att utöka antalet passagerare. Här pågår ett intensivt förbättringsarbete där man tittar på nya rutter och nya produkter som kan tilltala den moderna resenären.
– Affärsresenärerna dominerar fortfarande i antal och segmentet har utvecklats tack vare ett bra samarbete med Nextjet. Vi är en typisk affärsflygplats med fem avgångar till/från Stockholm dagligen. Flygtiden är mindre än en timme vilket gör det möjligt att ha ett möte i Jönköping med en stockholmare på förmiddagen som därefter kan vara tillbaka i Stockholm redan till lunch, fortsätter Sten Norinder.
I år kan man räkna med en slutsiffra på ungefär 115 000 passagerare från Jönköping Airport. Att BMI / Lufthansa i år har börjat flyga i slinga mellan Karlstad – Jönköping – Frankfurt bidrar givetvis till en betydande ökning. Det är en utveckling som man grundat för i Jönköping under många år, och Sten Norinder är nöjd med resultatet nu när linjen är etablerad.

Flygets miljöarbete ger resultat
Flyget pekas regelmässigt ut som ett sämre miljöalternativ, men det är enligt Sten Norinder grundat på felaktiga antaganden och inte alls säkert. Att flyga mellan Jönköping och Stockholm motsvarar i utsläpp att köra en bil som drar 0,5 liter milen.
– För att förstå kraften i den satsning på miljö som flyget nu gör brukar jag göra en jämförelse med det fokus på säkerhetsarbete som pågått inom flygbranschen sedan 40-talet. Resultatet är en extremt låg olycksfrekvens. Samma resa görs nu på miljöområdet och kommer därför att resultera i ett miljövänligt flyg inom kort
Flera flygbolag testar redan fossilfritt drivmedel på flera sträckor, även långväga. Hittills har resultaten varit mycket goda. Den största utmaningen är att säkra bränslets tillförlitlighet samt kostnaden för att producera det, men det är bara en tidsfråga innan vi är där, menar Sten Norinder.