Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Fortsatt stark tillväxt för EEL

Vitvarukoncernen EEL har efter flera strategiska förvärv och ett nytt nordiskt samarbetsavtal kraftigt förstärkt sin position som en av branschens största inköpsorganisationer. EEL förser 450 butiker inom Sveriges största vitvarukedjor ELON och Elkedjan med allt från tunga vitvaror till småelsartiklar med Örebro som gemensam utgångspunkt.

Grundarna av EEL valde Örebro framför ett antal större städer för etablering av ett nytt stordriftskoncept inom vitvarubranschen för tio år sedan. Valet var enligt koncernchef Christer Larsson relativt enkelt då Örebro dels utmärkte sig som ett framstående logistiknav och dels kunde leverera en mycket god etableringsservice.
– Örebro har visat sig vara ett mycket bra val ur flera perspektiv, konstaterar Christer, som även påtalar den starka tillväxt som präglat koncernen under det senaste årtiondet.
Första året gjorde EEL en betydande vinst med en omsättning på 457 miljoner kronor. I fjol landade omsättningen på hela 3,1 miljarder kronor, vilket visar på en för regionen mycket viktig och kraftfull utveckling där EEL utgör en långsiktigt stabil arbetsgivare och samarbetspartner.

Störst på vitvaror
ELON och Elkedjan är tillsammans marknadsledande när det gäller vitvaror i Sverige med över 50 procent av marknaden. Det gör EEL till branschens största inköpsorganisation och en av Nordens största vitvarukoncerner. Ett nytt avtal med hemelektronikkedjan Euronics i Norge kan dessutom förstärka positionen i Norden på sikt. Avtalet innebär att Euronics Norges cirka 70 butiker numera handlar sina vitvaror från EEL:s lager i Örebro.
EEL nöjer sig inte med det, utan fortsätter att satsa på offensiv tillväxt. Inom loppet av några månader efter det nya avtalet har koncernen förvärvat Mariestadsföretaget Canvac AB och därmed breddat produktutbudet rejält. Canvacs breda sortiment av centraldammsugare, luftavfuktare och luftvärmepumpar är ett välkommet tillskott som förstärker ett redan generöst sortiment inom EEL.
Under våren byggs dessutom centrallagret i Örebro ut. Utbyggnaden på 25 000 kvadratmeter innebär nästan en fördubbling av lagerytan till 55 000 kvadratmeter.
– Ungefär en miljon produkter passerar vårt lager årligen. De senaste investeringarna matchar våra förvärv och nya avtal som tillsammans kan innebära en fördubbling av vår nuvarande kapacitet, upplyser Christer Larsson.

Ökar intresset för regionen
I samband med utbyggnationen sker en stor uppgradering av lagerterminalens logistik med förlängda spår in i terminalbyggnaden. EEL har redan skapat ett 100-tal arbetstillfällen i Örebro sedan starten för tio år sedan och ytterligare 25 – 30 nya jobb är att räkna med i samband med att den utbyggda terminalen färdigställs i november.
– Att öka intresset för regionen utgör en del av vår tillväxtstrategi, bland annat så väljer vi att ha större möten och konferenser lokalt. Den stora årliga EEL-mässan i april lockar ungefär 1600 besökare till Örebro under tre dagar. I år var även våra samarbetspartners i Norge med vilket visar på ett stort och ökande intresse för våra lokala aktiviteter, berättar Christer Larsson.
EEL är inne i en expansiv fas med siktet inställt på fler strategiska förvärv som kommer att stärka koncernens position i Norden och kanske hela norra Europa på sikt. Utvecklingen bidrar även till att stärka Örebro som logistikregion och framstående etableringsort.