Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Fortsatt tillväxt för framgångssagan Thermotech

Teknikföretaget Thermotech Scandinavia AB är produkten av ett av Sveriges mest lyckosamma kommunala projekt. Företaget har nämligen sitt ursprung i en satsning som gjordes i början av 1990-talet inom Energidalen i Sollefteå. Idag är det många andra kommuner och regioner som vill ta del av framgångssagan bakom Thermotech.

Det som från början var en testverksamhet för att utveckla ett golvvärmekoncept med enklare installationskrav blev ett expansivt företag med stora kommersiella tillväxtmöjligheter. Thermotech har en spännande historia bakom sig och fortsätter att blicka framåt med tillförsikt. Det började i Sollefteå – idag har Thermotech en stark närvaro över hela Sverige.

Gärna komplexa projekt
Få andra företag kan lika mycket om vattenburen golvvärme som Thermotech, och under resans gång har verksamheten utökats med både sol- och markvärme. Dessutom levererar Thermotech rörsystem och kopplingar för tappvatten och radiatorer. Ju mer komplext projektet är – desto större anledning att förlita sig på Thermotech som leverantör och partner.
– Vi säljer våra lösningar och system till bland annat rörinstallatörer, grundleverantörer och husfabrikanter över hela landet. Eftersom vi enbart är inriktade på den professionella marknaden så förväntas vi kunna hantera mycket komplexa frågeställningar och det är något vi är oerhört stolta över att kunna göra, säger Lars Westerlund, produktionschef på Thermotechs fabrik i Sollefteå.
Golvvärme från Thermotech är väldigt lätt att installera – men är samtidigt ett robust och pålitligt system som håller över tid. Samma princip präglar övriga lösningar från Thermotech. Vattenburen golvvärme ersätter oftast väggmonterade radiatorer och kan spara energi över tid, även i äldre fastigheter som har rätt förutsättningar.

Unikt koncept för flervåningshus
Ett exempel på en lösning som sticker ut lite extra är MultiLevel, ett system för vattenburen golvvärme för flerbostadshus.
– MultiLevel är ett unikt koncept som möjliggör stora energibesparingar, eftersom man får värme både från taket och golvet. Då värmeslingorna gjuts in i varje våningsplan kan temperaturen på golvvärmen hållas låg men värmen spridas väldigt effektivt, förklarar Lars Westerlund vidare.
Genom att investera i MultiLevel slipper man extra isolering i bjälklagen mellan våningsplanen och individuell rumsreglering används inte eftersom systemet blir självreglerande. Under sommarmånaderna kan systemet till och med användas för att kyla byggnaden. Resultatet är ett jämnt och behagligt inomhusklimat året om och hög boendekomfort. Byggtiden som kan kortas ned genom att golvvärmen används för snabbare uttorkning av bjälklagen.

Expansion trolig
Fabriken i Sollefteå får ofta besök från andra kommuner runt om i Sverige, som är nyfikna på hur den lilla norrländska kommunen gick till väga för att lägga grunden till en lukrativ verksamhet som snabbt blev självgående. Eftersom Thermotechs produkter och lösningar verkligen ligger i tiden är ytterligare expansion att vänta.