Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Fortsatt tillväxt inom teknikinriktade entreprenader

Gräventreprenad, styrd borrning, rörtryckning och städtjänster. Tinor, Tjänster i Norr AB, är ett mångfacetterat företag som finns där kunderna finns, som är engagerad i vardagen och som med kompetent personal styr upp komplexa projekt.

Tinor blev årets företag i Älvsbyn 2018 och under 2019 utnämns företaget återigen till DI gasell, nu för tredje året i rad. De senaste årens tillväxt har gått rakt uppåt för det familjeägda företaget, som istället för att snöa in sig på en enda tjänst ser till att lösa flera.
– Speciellt på entreprenadsidan är det uppskattat med en kontakt som sköter helheten, där handlar det ofta om tidspressade projekt och med flera olika leverantörer inblandade kan det bli svårt att möta såväl budget som tidsramar. Vi hjälper helt enkelt kunderna att nå sina mål snabbare, säger Andreas Häggström, som driver Tinor sedan många år tillbaka tillsammans med makan Åsa Edin.

Växer med teknikinriktade entreprenader
Entreprenadverksamheten tog form då man började med rivning av telestolpar i trakterna kring Älvsbyn. Det tog snabbt fart och Tinor har nu varit involverade i rivningsprojekt av el- och telestolpar över hela Norrland.
Verksamheten har efter hands utvecklats med fler entreprenadtjänster, bland annat grävning, styrd borrning och rörtryckning. Idag är inriktningen mer på så kallad schaktningsfri rörläggning och styrd borrning, ett komplext område med få aktörer och mycket höga krav på precision och noggrannhet.
– Vi räds inte nya utmaningar och vårt fokus är att ständigt förbättra kundupplevelsen av våra tjänster. Det är därför vi satsar på områden som är under konstant utveckling – det vill säga såsom teknikinriktade entreprenader vilket ligger helt rätt i tiden, kommenterar Åsa Edin.
Rörtryckning/styrd borrning är metoder som används allt oftare och som sparar stora miljöresurser eftersom man slipper gräva upp större markområden. Därför satsar Tinor även på området som en del av företagets hållbarhetsvision – och man hjälper även kunderna att nå sina hållbarhetsmål tack vare metodens ringa påverkan på den kringliggande miljön.
Inom entreprenadverksamheten så har det investerats mycket på senare tid, bland annat i en ny borrigg för styrd borrning. Tack vare den resursen kan Tinor med stor sannolikhet se fram emot ännu större projekt framöver.

Skapar bättre arbetsplatser
Även städbolaget i koncernen går framåt. Bland kunderna finns några av kommunens största företag och här har Tinor lyckats teckna långa avtal baserat på förtroende och kvalitet.
– Alla miljöer behöver städas och det vi gör skapar underlag för en friskare och mer produktiv arbetsplats. Vi är främst fokuserade på företag när det gäller städtjänsterna, och vi har många återkommande kunder här som faktiskt förlitar sig på oss för att skapa trivsel på arbetsplatsen, säger Åsa.
Utöver entreprenader, rörtryckning och städtjänster erbjuds även uthyrning av olika entreprenadmaskiner, till exempel TMA-fordon. Den biten kan också komma att utvecklas i takt med att företaget investerar i maskinparken.