Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Fortsatt utveckling i norra Europas främsta trästad

Skellefteå har med åren utvecklats till en av norra Europas främsta trästäder. Det är tack vare en stark industritradition som finns i regionen när det gäller träbyggande, som även backas upp av en tydlig politisk vilja att bygga mer i trä.

Skellefteå kommun är sedan många år tillbaka en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Redan för drygt tio år sedan uppfördes ett helt handelsområde i massivträ, som tätt följdes av stora flerbostadshus, parkeringshus och Skandinaviens längsta snedstagsbo. Kommunen har till och med antagit en träbyggnadsstrategi som ska främja det framtida träbyggandet.
– Det kommunala engagemanget är en av anledningarna till att Skellefteå är så framstående när det gäller träbyggande, men en annan viktig faktor är också att alla led i kedjan finns representerade lokalt. I Skellefteå finns nämligen allt från forskning och utveckling till producenter och byggbolag – alla med trä som gemensam nämnare, upplyser kommunalråd Lorents Burman.

Vill öka intresset för trä och teknik
Lorents Burman är sedan många år en uthållig förespråkare för att bygga mer i trä. Han gläds därför extra mycket nu när den nya trä- och teknikarenan börjar ta form i Skellefteå.
– Vi kan verkligen stå för vad vi säger när vi påtalar att träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå, säger han. Det finns emellertid ett stort behov av att se över den långsiktiga kompetensförsörjningen inom området och därför satsas det stort på en ny arena för utbildning inom trä- och teknikutveckling.
Trä- och teknikarenan ska utrustas med det allra senaste i form av tekniska hjälpmedel och maskiner. Dessutom kommer den att drivas av människor från branschen, med hög inblandning från företag i regionen. Ambitionen är att höja utbildningens status så att trä- och teknikbranscherna blir mer attraktiva bland ungdomar.
– En växande utmaning är att allt färre gymnasieungdomar söker till trä- och teknikutbildningar. På sikt hotar det möjligheten för branschen att kunna rekrytera från regionen. Genom att skapa ett helt nytt center för högteknologisk träutbildning, samt med inslag av relaterade teknikområden som metallbearbetning, hoppas vi på att vända den trenden, säger Lorents Burman.

För Skellefteås framtid
Trä- och teknikarenan byggs på Skellefteå campus och kommer att samla såväl gymnasieutbildningar som forskning och högskoleutbildning under samma tak. Dessutom kommer branschen att kunna köpa fortbildning genom ett upplägg som utvecklas av utbildningsanordnaren NPB Education.
– Staden sjuder av en positiv framtidstro som ger tydliga avtryck i form av konkreta investeringar. Strategin för 2030, där vi siktar på att bli 80.000 invånare, är en bred politisk överenskommelse där utveckling har högsta prioritet och där politiska meningsskiljaktigheter läggs åt sidan. Trä- och teknikarenan är ett fantastiskt bra exempel på det, menar Lorents Burman.
Trä- och teknikarenan är också ett bra exempel på hur näringsliv och offentlig verksamhet samverkar för att få ut mesta möjliga ur en investering för Skellefteås framtid.