Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Förutsättningen för framgång och god hälsa

Idag är det allmänt känt att god munhygien med friska tänder är en förutsättning för en god hälsa i övrigt. De flesta människor förknippar också ett vitt, strålande leende med framgång och god hälsa. Och det är viktigt att tandhälsan aldrig underskattas, eftersom det finns samband mellan allvarliga sjukdomar och munhälsa.

Målet för den svenska Folktandvården är att bidra till bättre hälsa genom att ständigt förbättra tandhälsan i hela landet och i alla åldersgrupper.
Sedan organisationens start på 1930-talet har den allmänna tandhälsan förbättrats dramatiskt i Sverige. Tänderna på svenska barn är, enligt uppgift från WHO Oral Health Database, bland de mest friska i världen, och även vuxna i Sverige har en mycket god tandhälsa i jämförelse med många andra europeiska länder. Folktandvården har haft och har fortfarande en central funktion i arbetet med att förbättra munhälsan hos Sveriges befolkning.
Idag är cirka 40 procent av den vuxna befolkningen listade hos Folktandvården, och upp till 98 procent av de svenska barnen. Detta gör Folktandvården till landets största aktör på tandvårdsmarknaden och Folktandvårdens Västra Götaland till ett av världens största tandvårdsföretag med 3000 anställda och en omsättning på drygt 2 miljarder kronor.

En ny strategi
Folktandvården har under året presenterat en ny strategi för att stärka tandhälsan i Västra Götalandsregionen ytterligare. Siktet är ställt på 2020 med målsättningen att Folktandvården ska vara förstahandsvalet bland alla åldrar, och ge bästa service och tillgänglighet i alla regiondelar. Visionen ” Frisk i munnen hela livet” driver fram planering och genomförande för att bidra till förbättring av den allmänna hälsan i alla åldersgrupper.
– Det är inte längre en fråga om att enbart behålla och förbättra tandhälsan hos patienterna, utan snarare om att erbjuda tjänster som hjälper dem att upprätthålla en god tandhälsa genom hela livet och bidra till all förbättra allmänhälsan säger tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson.

Frisktandvård revolutionerar
Förebyggande åtgärder är alltid bättre för både patienterna – och för samhället, som kan spara stora summor på förbättrad tandhälsa och allmänhälsa. Därför har Folktandvården infört ett långsiktigt hållbart koncept för att öka och bibehålla en god tandhälsa till en rimlig kostnad.
Konceptet kallas Frisktandvård och innebär att man som patient betalar ett fast pris, om man vill en mindre summa varje månad, och då ingår i praktiken all tandvård med regelbundna kontroller, eventuella fyllningar, rotfyllningar, sam förebyggande tandvård. Avtalet gäller i tre år kan därefter förnyas. Modellen har revolutionerat tandvården i Sverige, som nu är mer tillgänglig och prisvärd för en betydligt bredare vuxen publik. Idag finns närmare 140 000 i Västra Götaland och 600 000 som valt Frisktandvård.
Folktandvården erbjuder dessutom ett unikt koncept med utbildning i munhälsa och ger flourlackning i regionens skolor. Även specialisttandvård inom samtliga specialiteter (som ex vis tandkirurgi, behandling av dentala och orala sjukdomar och mer omfattande tandskador) erbjuds.

Nationellt centrum för utveckling
Som en del av Folktandvårdens nya strategi utökas möjligheterna till praktik vid speciella Folktandvårdskliniker i Västra Götaland för de som utbildas till tandläkare och tandhygienister. Detta sker i samverkan mellan Institutionen för Odontologi på Odontologen och Folktandvården mittemot Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Folktandvården i Västra Götaland är i många avseenden genom samarbete med Göteborgs Universitet ett nationellt centrum för utveckling inom odontologi. Målet är att bland annat med konceptutveckling ska vara en av Europas främsta, kanske till och med ett föredöme för andra tandvårdsorganisationer utanför Sveriges gränser.
I enlighet med den nya strategin för 2020 ingår också en ökad satsning på forskning och egen utveckling, samt en skarpare affärsidé för Folktandvården där en ökad omsättning kommer att användas för att finansiera fortsatt utveckling inom branschen – för patienternas och samhällets bästa. Här ingår en stor satsning på tandvård för äldre och en Utvecklingsklinik – en testbädd på Älvstranden i Göteborg.