Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Förverkligar drömmen om Ryssland

Jaxal är den största enskilda tillverkaren av släpvagnskåpor i Europa. Nu gör företaget en storsatsning på den ryska marknaden, där man hoppas på att kunna knyta långsiktiga samarbeten. Målet är att så småningom bli integrerade på en av världens största tillväxtmarknader.

Jaxal i Övertorneå arbetar bara med tillverkning och försäljning mot andra företag. Som Europas största tillverkare av släpvagnskåpor står Jaxal för en imponerande volym om cirka 13.000 kåpor per år. Därutöver tillkommer andra legoproducerade produkter som takboxar, olika typer av förvaringsboxar samt trekammarbrunnar för reningsverk.
– Det är ganska skilda produkter som vi tillverkar – men den gemensamma nämnaren är plast. Vi tillämpar två huvudsakliga tekniker i tillverkningen och det är vakuumformning och extrudersvetsning. Som exempel vakuumformas alla kåpor och trekammarbrunnarna extrudersvetsas, förklarar Ida Hjort-Rova, vd på Jaxal.

Utmanar med plast
Drömmen om att nå Ryssland är inte ny. Via Finland, som är Jaxals hemmamarknad, nås redan de baltiska länderna som också utgör stora tillväxtmarknader. Därifrån tycks steget in i Ryssland inte så stort.
– Vi har under våra 30 år i branschen utvecklats och lärt oss mycket. Vi är Europas ledande och största tillverkare av släpvagnskåpor. Våra främsta konkurrenter tillverkar snarliga produkter men i andra material. Den största utmaningen ligger alltså i att kunden väljer rätt material, säger Ida Hjort-Rova.
Konkurrenterna använder främst aluminium och glasfiber. Det är en enorm skillnad på pris och materialegenskaper. Om man ser till livslängd, pris och hållbarhet så är Jaxals kåpor mycket konkurrenskraftiga.

Hög leveranssäkerhet
Jaxal håller en hög flexibilitet i produktionen och kan anpassa den efter kundspecifika krav. Dagens personalstab på 35 personer behöver utökas med några till om expansionen går som väntat österut.
– Vi tror mycket på Ryssland, men samtidigt ska vi även fortsätta att stärka vår hemmamarknad. Idag har vi kunder över hela världen och mycket går via Finland. Vi ska bibehålla en hög leveranssäkerhet även om vi kommer att producera mer framöver, säger Ida Hjort-Rova avslutningsvis.