Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

”Fossila bränslen ska bort!”

Det menar Hilde Wahl, vd för drivmedels- och energiföretaget St1 Sverige AB. Företagets vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Ett exempel på det är deras nya anläggning för andra generationens etanolproduktion på Hisingen i Göteborg.

Sett ur ett livscykelperspektiv antas etanol ge bilarna 88 % lägre utsläpp av växthusgaser än bensin, enligt Bilindex, framtaget av Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket. Etanolproduktion har dock kritiserats för att den tar odlingsbar mark i anspråk. Men det går att framställa etanol på ett etiskt sätt. Det visar drivmedels- och energiföretaget St1 med sin anläggning för produktion av etanol, en produktionsprocess som St1 kallar Etanolix®. Det är företagets namn på närproducerad och etisk etanol.
Anläggningen invigdes den 5 juni 2015 av energiminister Ibrahim Baylan och ligger i direkt anslutning till St1s raffinaderi på Hisingen i Göteborg. Råvaran består av avfall från livsmedelsindustrin som annars skulle gått till spillo. Det är världens första etanolfabrik som är integrerad med ett raffinaderi och som tillverkar etanol enbart av restprodukter.

– Etanol är världens största biodrivmedel och i allra högsta grad en del av vår framtid. Den kan tillverkas av restprodukter från industri, sågverk och skogsindustrier och konkurrerar inte alls med mat som många tror. Etanol kommer att bli en viktig del i den energimix Sverige och världen behöver för att lämna de fossila drivmedlen helt, säger Hilde Wahl, VD St1 Sverige AB, sedan den 1 juni i år.
Hon tror på en framtid med många mindre etanolanläggningar i anslutning till platser där avfallet produceras. St1 vill gärna bidra till att göra etanolen till en ny basindustri i Sverige. För att det ska bli möjligt krävs dock tydliga framtidsinriktade regler i form av långsiktiga och blocköverskridande politiska beslut.
– Alla inblandade industrier vill ha politiska beslut som spänner över 10-15 år, minst. St1 vill även att det i kvotplikten ska finnas incitament för avancerade biodrivmedel. Denna delen av kvoten ska vara öka över tid. Man skulle även kunna driva utvecklingen med skattesubventioner. Tekniken förändras hela tiden och i framtiden kommer vi ha många tekniska lösningar som ska kunna samverka på marknaden. Därför vill vi att nationella CO2-mål ska vara konkurrens- och teknikoberoende. Det viktiga är att få ner nivåerna av fossilt CO2 totalt sett.

Uppstickare bland energibolag
St1 är en ung uppstickare bland energibolagen och utmanar gärna gamla sanningar.
– Vi är inte ett traditionellt oljebolag. Vår vision är att vara den ledande producenten av CO2-medveten energi. Det gäller både drivmedel och andra energislag. Vi vill vara en del av förändringen, som vi välkomnar. Fossila bränslen ska bort, men transportbehovet består. Vi vill ligga i framkant och vara med och hitta de nya drivmedlen och energislagen.

Hilde Wahl har jobbat i energibranschen sedan 1989, bland annat i ledande positioner på Fortum och Norsk Hydro i Sverige, samt på Esso i Norge. Innan hon blev vd för St1 Sverige var hon företagets CFO. Under sin tid i branschen har hon varit med om flera stora förändringar.
– Den största förändringen är att vi gått från oljebolag till energibolag. De allt högre miljökraven på våra produktionsanläggningar är en annan stor förändring. Vi jobbar också hela tiden med att effektivisera vår verksamhet och hitta nya sätt att jobba på. I Sverige har vi en liten slimmad organisation med drygt 130 personer, samt ca 200 på raffinaderiet i Göteborg. Verksamheten växer ständigt och vi är just i färd med att köpa Shells verksamhet i Norge, berättar hon avslutningsvis.