Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Fossilfri fjärrvärme i Degerfors

Degerfors Energi AB investerar stort och har numera en nästan helt fossilfri fjärrvärme. Det nya fjärrvärmeverket som invigdes under slutet av förra året producerar fjärrvärme enbart med biobränslen. Råvaran kommer dessutom från närområdet.

Degerfors Energi AB är ett helägt kommunalt bolag med 17 anställda med verksamhet inom fjärrvärme, elnät och stadsnät i Degerfors med omnejd.
Gällande fjärrvärmen så har man ett nytt och toppmodernt fjärrvärmeverk vilket är ett mycket stort steg – och en kostsam satsning – för en mindre kommun som Degerfors. Degerfors Energis vd Peter Lilja menar dock att det återbetalar sig snabbt i form av avsevärt lägre miljöpåverkan.
– Nästa steg i satsningen är att bygga bort de spridda öarna av fjärrvärmeproduktion som vi förlitat oss på tidigare och istället centralisera all produktion till en enhet, det vill säga det nya värmeverket. Därmed försvinner också oljeberoende från fjärrvärmenätet i Degerfors, berättar Peter Lilja vidare.
Redan under 2018 beräknas arbetet färdigställt och då kommer fjärrvärmen att vara 100 procent fossilfri i Degerfors.

Fortsatt utbyggnad
Fjärrvärmen i Sverige började utvecklas redan på 1940-talet och värmer idag mer än halva landet. I Degerfors byggdes de första anslutningarna i början av 1980-talet och nätet dimensionerades från början för de kommunala fastigheterna.
Under åren har Degerfors Energi satsat på att bygga ut nätet successivt och idag är alla större fastigheter anslutna samt cirka 250 villor. Möjligheten att bygga ut nätet utanför centrala Degerfors är begränsad.
Utöver satsningen på fjärrvärmen så investerar Degerfors Energi dessutom mycket i både Elnätet och Stadsnätet.
– För att göra vårt elnät ännu säkrare så byter vi i år ut vår mottagningsstation till en ny och modern. Samtidigt bygger vi ut stadsnätet och 2018 räknar vi med att ha anslutit i stort sett hela Degerfors, informerar Peter Lilja.