Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Framgångarna fortsätter för Flexator

I vanliga fall är det främst skolor och förskolor som lämnar fabriken i Anneberg. Men under våren kommer byggföretaget Flexator även att bygga Hammarby Fotbolls nya klubbhus. Ett prestigefyllt uppdrag, menar vd:n Ola Adolfsson.

– Det är ett hedersuppdrag som visar på bredden av hus som vi kan producera genom industriellt byggande, säger Ola Adolfsson inledningsvis om det nya projektet.
I över 60 år har Flexator varit en av de ledande inom industriellt byggande i Sverige. Men det anrika Annebergsföretaget ligger inte på latsidan. Bara under det senaste året har det hänt mycket: förra året beslutade man om ett investeringspaket i maskinparken på 15 miljoner kronor och samma år inleddes storsatsningen Flexatorlyftet – ett lean-projekt, som har lett till stora interna förbättringsåtgärder.

Svenskt prefabricerat bäst
Hammarby Fotboll har under många år haft planer på att bygga ett klubbhus på sin anläggning på Årsta i Stockholm. Under fjolåret började planerna skridas till verket ordentligt och i höstas blev det klart att Flexator fick uppdraget att bygga klubbhuset.
– Det är något vi så klart är väldigt glada över. Hammarby är en anrik klubb och att de väljer Flexator som leverantör är för oss ett förtroendeuppdrag, säger Ola Adolfsson.
Under våren byggs modulerna i fabriken i Anneberg samtidigt som marken förbereds uppe i Stockholm. I början av juni levereras huset till Årsta för att sedan färdigställas inför höstens inflyttning. Ola Adolfsson ser fram emot att se slutresultatet.
– Att vi även kan bygga det här visar vilket komplett byggnadssätt som industriellt byggande verkligen är. Det är framtidens byggande, jag skulle till och med vilja säga att bygga ett svenskt prefabricerat trähus är det bästa köpet du kan göra, säger han.

Årets Leanbyggare
Ett annat kvitto på de positiva vindarna hos Flexator är den utmärkelse som företaget fick i mitten av mars, när det blev utsett till Årets Leanbyggare. Ett resultat av den stora satsning som Flexator inledde under 2017 för att öka konkurrenskraften. Genom lean-projektet Flexatorlyftet, som pågår under 18 månader, har man identifierat stora förbättringsåtgärder vilket har lett till såväl förbättrat resultat på ett antal miljoner kronor som ökad produktivitet i fabriken.
– För mig är det tydligt att vi måste jobba med ständiga förbättringar för att klara av konkurrensen. Det tydligaste målet med vårt arbete är att kunden ska få mer hus för pengarna, säger Ola Adolfsson, som dock menar att företaget är långt ifrån klart med förbättringsarbetet.
– Vi är bara i början av den här resan och investerar alltmer i Flexatorlyftet, ju längre tiden går. Dessutom involveras allt fler ur personalen, vilket också ökar medarbetsperspektivet. Det är viktigt att alla anställda känner att de bidrar till företaget, för det är alla som jobbar på Flexator som är Flexator.
Men i en stark byggkonjunktur, där trenden att bygga med trä blir starkare, finns också utmaningar, menar Ola Adolfsson.
– Vi jobbar bland annat mycket för en marknad med standardiserade bygglovskrav för hela landet. Att få kommunerna att tolka Boverkets byggregler och liknande krav på ett likartat sätt skulle underlätta för byggandet i landet, och dessutom skulle man med standardiserade lösningar nyttja alla fördelar som finns med prefabricerade trähus.