Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Framgångsrik näringslivsmodell i Grästorp

Grästorp har en egen modell för att driva näringslivsarbetet i kommunen. 2007 bildade näringslivet och kommunen den ideella föreningen Näringslivssamverkan Grästorp (NSG). Och resultatet syns tydligt i näringslivsklimatet – år 2005 låg kommunen på plats 273 i Svenskt Näringslivs ranking, 2013 ligger man på plats 43!

– Hela den här klättringen är naturligtvis inte NSG:s förtjänst, säger Lennart Rohlin, verksamhetsledare i NSG och näringslivsansvarig i kommunen. Men jag tror att vi är en viktig del i den. Föreningen har blivit en effektiv mötesplats och motor för näringslivsarbetet. Och alla jobbar mot samma mål.

I NSG:s styrelse sitter representanter för Företagarna, Grästorp Handel, LRF, Fastighetsägarna, Åse Viste Sparbank och kommunen. Varje månad träffas styrelsen och diskuterar pågående och kommande projekt. Just nu förbereder man Grästorpsmässan i april . För två år sedan hade den premiär med en mängd utställare från näringsliv och föreningar i Grästorp.

– Det blev succé direkt, säger Lennart Rohlin. På mässdagen kom över 6 000 personer till Grästorps ishall där mässan hölls. Och då ska man veta att Grästorps kommun bara har 5 600 invånare.

NSG:s roll är bland annat att stärka nätverken i kommunen och det gör man exempelvis genom olika företagsträffar med mingel och intressanta föredrag. Alma Ohlin på NSG är en av dem som håller i dessa möten och hon arbetar mycket med att öka farten på handeln i Grästorp. Hon är dessutom projektledare för Grästorpsmässan.

– Det händer alltid något i Grästorp, säger Alma. Hela tiden får vi ny input som ökar kompetensen hos företagarna, samtidigt som vi har väldigt roligt tillsammans på våra aktiviteter. Just nu arbetar vi med ett projekt som heter ”Stanna och handla i Grästorp”. Och det gör många – både Grästorpsborna och bilisterna som passerar på riksvägen rakt genom samhället.

Hittills har alltså modellen med en fristående förening som driver näringslivsarbetet i kommunen fungerat väldigt bra i Grästorp.