Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Framgångssaga i tuff konkurrens

Headlight är inte som andra IT-konsultbolag. Det drivs efter nytänkande principer där grundarna är aktiva som konsulter istället för att vara kontorsbundna. Idén bakom Headlight är innovativ och bygger på att man gör det lilla extra för sina kunder, varje dag och i varje uppdrag.

Dan Larsson och Daniel Jansson grundade Headlight 2001. Båda är fortfarande aktiva som konsulter och befinner sig oftast ute hos kund. Att arbeta kundnära hör också till affärsidén bakom Headlight, som inte är en IT-konsult i mängden, utan som snarare är en aktör som intresserar sig lite extra för kundens utmaningar och problemställningar.
– Genom att aktivt sätta sig in i kundens situation och vardag kan vi skapa ökad lönsamhet över tid. Det bygger uteslutande på hållbara och långsiktiga relationer – och för att inte glömma ett stort mått av innovativt tänkande, förklarar Headlights vd Jan Löwdahl.

Gör bra till bättre
I Headlights nya treårsplan står det tydligt att man ska fokusera på tillväxt genom kundfokus.
– Vi vill göra bra till bättre. Med det menar vi att vi ska ta våra kunders verksamhet till nästa fas i utvecklingen, liksom vår egen. Vi ska växa och bli ett medelstort IT-företag med huvudkontor i Örebro, fortsätter Jan.
Örebroregionen är känd som en av Sveriges främsta logistikregioner. Samtidigt finns det ett starkt och växande IT-kluster i Örebro som gör regionen till en av landets mest framstående även här. Headlight finns förutom i Örebro även etablerade på andra strategiska orter i Mellansverige, nämligen Stockholm, Västerås och Borlänge.
Samtliga är platser där det finns gott om väletablerade industriföretag som tillsammans med offentlig förvaltning skapar en stabil kundbas för Headlight.

Antar rådgivarrollen
Närhet, kompetens och inspiration. Företagets grundvärderingar bygger på tre ord som kan betyda olika saker beroende på var de appliceras, men som för Headlight har en tydlig innebörd.
Närhet betyder dels nära, långsiktiga kundrelationer och dels en tydlig öppenhet med goda medarbetarrelationer. Kompetens syftar till att Headlight alltid ska ha tillgång till den absolut vassaste kompetensen i kombination med god insikt i kundernas processer. Inspiration återkopplar till grundarnas vision om hur Headlight ska utveckla kundens verksamhet.
– Ofta känner vi våra kunder så väl att vi tar på oss ytterligare en roll vid sidan av IT-uppdraget. Vi kan för en del kunder vara lite som en rådgivare i kritiska processer, det är unikt för oss, understryker Jan Löwdahl.
Headlight har idag ett 60-tal medarbetare. Inom tre år ska verksamheten utökas och omfatta upp till ett 80-tal anställda. Kunderbjudandet kommer att utvidgas då Headlight vill göra mer för befintliga kunder samtidigt som målgruppen breddas.