Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Framtiden är hållbar i Kalmar län

Tänk på vilka möjligheter som finns med enorma naturvärden, öppna landskap och en levande landsbygd. Tänk att de kopplas till en aktiv utveckling av de gröna näringarna och samtidigt till möjligheten att utveckla besöksmål baserade på naturens rikedom. Tänk på Kalmar län, där en balanserad utveckling av natur, industri, gröna näringar, boendemiljöer, städer och infrastruktur tryggar livskvalitet både i dag och i morgon.

I Kalmar län vågar man tänka på framtiden som hållbar ur alla perspektiv. Förutsättningarna finns redan, nu gäller det att ta vara på de värden som gör Kalmar till en unik region där de gröna näringarna utgör ryggraden i det regionala näringslivet. Det har landshövding Stefan Carlsson redan påpekat många gånger, och han säger det igen:
– De gröna näringarna är mycket riktigt ryggraden i länets näringsliv. Kring dem skapas mervärden som går att utveckla ännu mer. Det är en balansgång som vi på Länsstyrelsen arbetar mycket med tillsammans med näringslivet, kommunerna, LRF och Regionförbundet.

Unik samverkanskultur
Förutsättningarna för att kunna bedriva ett framgångsrikt lantbruk finns i Kalmar län. Här finns hela kedjan med foderindustri, primärproduktion, livsmedelsindustri och småskalig förädling. Kalmar län tillhör en av få regioner i Sverige som fortfarande har gröna näringar som dominerande. På Öland finns det exempelvis fler mjölkkor än människor, men räcker det för att driva lantbrukstraditionen vidare?
– Den främsta anledningen till att vi verkligen lyckas behålla och dessutom utveckla våra gröna näringar är engagemanget och viljan från alla inblandade. Vi har en samverkanskultur som jag vågar påstå är unik. Genom att vi arbetar tillsammans och driver de viktiga frågorna i samspel mellan olika aktörer så kan vi lyckas, förklarar Stefan Carlsson.
Bevisligen. I Kalmar län expanderar den gröna sektorn eftersom miljöintressen balanseras mot tillväxtintressen. Och det är så det ska vara, enligt Stefan Carlsson, som kommer att fortsätta skapa bra förutsättningar för en sund utveckling inom de gröna näringarna. Ett exempel av många är Länsstyrelsens samarbete med LRF och Regionförbundet där man nu undersöker möjligheterna för livsmedelsproduktion i Kalmar län 2030.

Kust, natur och glas
Stefan Carlsson har även påbörjat ett samarbete med landshövdingen i Kronobergs län för att utveckla Glasriket som sträcker sig över båda länen.
– Även om den storskaliga glasproduktionen flyttat ut ur regionen och ut ur Sverige så fortsätter en ny generation glaskonstnärer att utveckla framförallt designglas. Så nog finns det ett glasrike att tala om och räkna med, inte minst i samband med att glaset skapar besöksanledningar för båda länen, menar Stefan Carlsson.
Kalmar län har länge haft en besöksnäring som kretsar kring kust, natur och glas. Det ska man givetvis fortsätta att utveckla för framtiden.
– Vi har redan starka besöksmål runtom i länet, och vi har dessutom flera nya attraktioner under byggnation, tillägger Stefan Carlsson.
Även här briljerar exempel efter exempel: Ekerum Golf & Resort på Öland byggs ut, Björn Ulvaeus bygger hotell i Västervik, musikfestivalerna lockar tiotusentals och Kalmars Ironmantävling fortsätter att slå besöksrekord.
Avslutningsvis säger landshövdingen att naturvärden aldrig kan eller ska underskattas, de bidrar till en livskvalitet som förstärks av att man i Kalmar län verkligen vågar satsa och blicka framåt.