Mån 29 nov / År 39 / Nr 4 2021

Framtiden för hållbara förpackningslösningar börjar i Markaryd

Smurfit Kappa är en av världens främsta tillverkare av hållbara förpackningslösningar baserade på skogsråvara. Allt som tillverkas i plast kan med rätt teknik och processer ersättas av en likvärdig eller bättre produkt framställd av förnybar skogsråvara. Det är Smurfit Kappas viktigaste budskap för framtiden.

Smurfit Kappa är redan marknadsledande inom flera segment när det gäller hållbara förpackningar i kartong. Livsmedels- och dryckesindustrin, automotive, elektronik, kosmetik och läkemedelsindustrin är exempel på branscher som Smurfit Kappa levererar till, och samtidigt växer inom. Alla produkter som ska packas och skyddas under transport är också potentiella tillämpningsområden för Smurfit Kappas lösningar.

Nästa stora genombrott
Det finns många aktörer inom förpackningsindustrin, som till stor del är ett globalt fenomen. En förpackning ska inte bara skydda innehållet – den ska även göra produkten mer attraktiv på marknaden. Idag förenas det med ett hållbarhetsperspektiv som talar för Smurfit Kappas val av material i form av skogsråvara.
Det finns idag inga begränsningar i vad som kan tillverkas med skogen som resurs. Inom livsmedelsindustrin används kartongmaterial främst för torra varor samt frukt och grönt, men med teknik som redan finns tillgänglig kan kartongerna beläggas invändigt med ett tätskikt med samma egenskaper som plast – fast det är tillverkat av skogsråvara.
Detta är inget nytt för Smurfit Kappa, som lanserade ytbelagda dryckeskartonger för många år sedan. Det som däremot är nytt är tillämpningsområdet för färska råvaror som kött och fisk, som med fördel också kan packas i pappersbaserade förpackningar men som ofta är plastförpackade i våra butiker.
Materialet kallas Solid Board och kommer med stor sannolikhet att bli nästa stora genombrott globalt för Smurfit Kappa. Alla jordgubbslådor som används för att packa svenska jordgubbar är gjorda av Solid Board, till exempel. Precis som med dryckeskartongerna fuktskyddas dessa förpackningar invändigt med speciella beläggningar.

Tror på utveckling i Markaryd
Smurfit Kappa har närmare 250 fabriker som tillverkar förpackningslösningar för världsmarknaden. Dessutom har man 36 egna sågverk som förser fabrikerna med förnybar skogsråvara. Fabriken i Markaryd var tidigare en del av ett sågverk på samma plats, men idag kommer råvaran från andra sågverk företrädelsevis i Småland.
– Samverkan med omvärlden är oerhört viktigt för oss, säger Paul Bol, vd för Smurfit Kappa i Sverige. Vi verkar nära samhället, förutom att vi är en stor arbetsgivare i Markaryd står vi också för stora exportvärden som genererar tillväxt i vår region. Vår närvaro är tydlig och vi visar med våra investeringar att vi tror på Markaryd och ska vara kvar här.
Paul Bol, som har varit verksam inom Smurfit Kappa under 27 år varav de senaste sju i Sverige, tror på en fortsatt stark utveckling för just Solid Board, som tillverkas i Markaryd.
– Den stora utmaningen är att livsmedelsbranschen har vant sig vid plastförpackningar. Det handlar alltså mer om att förändra attityder och vanor än om att bevisa att våra förpackningar har en bättre funktion – vilket de förvisso har. Vi vet ju att plastförpackningarna är svåra att återvinna till exempel.
Ur ett hållbarhetsperspektiv så går det inte att försvara en fortsatt användning av plastbaserade förpackningar när det finns likvärdiga eller bättre alternativ i andra material. Smurfit Kappa har därför en oerhört viktig uppgift i att hjälpa livsmedelsindustrin uppnå sina miljömål för framtiden, genom att hjälpa till i utfasningen av fossila förpackningar till förmån för förnybara.