Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Framtidens affärsrådgivning och redovisning är digital

Digitaliseringen präglar alla delar av samhället. I stort sett alla branscher befinner sig i en process där allt fler tjänster och produkter på ett eller annat sätt berörs av digitalisering. Inom LRF Konsult finns det tydliga exempel på hur nya, digitala bokföringstjänster skapar nya möjligheter med mer effektiva och lönsamma processer för kunderna.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och affärsrådgivningsföretag med 75 000 kunder, 1 500 medarbetare och 135 kontor. Trots den stora organisationen är varje kontor starkt lokalt förankrat med djupa kundrelationer. Företaget är heltäckande med rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling till ägarledda företag inom alla branscher.

Digitala lösningar gynnar alla
Skellefteå präglas av en stark tillväxt som även manifesterats politiskt genom kommunens vision om att vara 80 000 invånare till 2030. För att klara tillväxtmålet måste Skellefteå satsa på infrastruktur, bostäder och etableringsmöjligheter. Att skapa bättre möjligheter för alla som redan bor och verkar i Skellefteå är minst lika självklart. Det är något som LRF Konsult också skriver under på och som genomsyrar all rådgivning vid det lokala kontoret.
– Vi vänder oss både till nystartade företag och till de företag som varit med ett tag och som har uppemot ett 30-tal anställda. Vårt mål är att få kunderna att växa utifrån sina egna behov och möjligheter. Branschen befinner sig i en förändring och stort fokus ligger på de digitala lösningar som nu finns tillgängliga för de flesta företagare, förklarar Stefan Rönnlund, kontorschef på LRF Konsult i Skellefteå.
Det finns många exempel som visar hur långt man kommit med digitaliseringen inom LRF Konsult. Det gäller även för service och tjänster för de allra minsta företagen. Inskanning av fakturor och digitala flöden är en trend som inte enbart präglar storföretagen, även småföretagare kan förenkla sin vardag genom att tillämpa liknande lösningar.
– Att skapa ökad lönsamhet i kundernas affärer har alltid varit LRF Konsults huvudambition, och med tillgång till digitala lösningar blir det enklare, menar Anna Ängvall, biträdande kontorschef i Skellefteå.

Utvecklar framtidens tjänster
De vanligaste tjänsterna som LRF Konsult erbjuder är ekonomisk och juridisk rådgivning, bokföring och bokslut, lönehantering, likviditetsanalyser, värdering av fastigheter, skogsbruksplaner samt generationsskiftesfrågor. Genom att LRF Konsult har jurister och affärsrådgivare nära till hands kan kunderna i ett tidigt skede och på ett enkelt sätt få kontakt med rätt kompetens.
Utvecklingen av MittKontor är ett konkret exempel på hur digitaliseringen utvecklat tjänster kopplade till bokföring och ekonomiservice. MittKontor är en plattform där allt som rör företagets ekonomi kan samlas på ett ställe i en molnbaserad tjänst. Ambitionen bakom satsningen är att göra det enklare för kunderna att sköta och förstå sina företag. Grafiska verktyg gör det enklare att förstå allt som rör ekonomin och den är tillgänglig var och när som helst under dygnet.
– Vi har väldigt stora ambitioner när det gäller att utveckla framtidens effektiva tjänster kring affärsrådgivning och redovisning. Vi ska vägleda våra kunder in i nya arbetssätt, snart blir bokföring på nätet standard även för de allra minsta bolagen, avslutar Stefan Rönnlund med.