Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Framtidens boende utvecklas i Kronolund

Peterson & Hansson Byggnads AB, eller kort och gott PH Bygg, har varit en nyckelpartner i de halländska kommunernas samhällsutvecklingsarbete sedan 1963. Fotbollsarenor, sporthallar, bryggerilokaler, kontors- och butikslokaler samt bostäder i alla former – PH Bygg är en partner att lita på i alla typer av projekt.

I enlighet med det tidstypiska fenomenet bostadsbristen står många halländska kommuner nu beredda att börja bygga i större omfattning. Den gemensamma nämnaren är efterfrågan på resurseffektiva lösningar, god ekonomi och en lägre miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Drivkraft för hållbart byggande
Att PH Bygg är med i matchen när det gäller resurseffektivt och klimatsmart byggande märks inte minst i projektet Kronolund i Halmstad, där man eftersträvar hög komfort och standard men samtidigt vill pressa miljöpåverkan till minimum.
– PH Bygg var tidigt en drivkraft för att bygga resurssnålt, energieffektivt och hållbart för framtiden. Det försprånget har vi nytta av idag när miljösmart byggande är normen på marknaden. Vi provtrycker alla byggnationer och idag är det en hög energieffektivitet genom täta hus man efterfrågar, förklarar Tony Nilsson, delägare och vd PH Bygg.
De hus som PH Bygg uppför är i regel så täta att de nästan går att likställa med kraven för passivhus. Även om de nuvarande projekten inte kommer att klassas som passivhus så håller de en hög miljöprägel både vad gäller energieffektivitet och sunda materialval. Precis som beställaren eftersträvar i utvecklingen av de nya bostäderna i Kronolund.

Naturen inpå i Kronolund
PH Bygg bygger fyra moderna flerbostadshus på mellan tre till fem våningar och det som är unikt för just Kronolund är känslan av att ha naturen inpå knuten. Husen byggs med stora inglasade balkonger för att släppa in ljuset och faktiskt släppa in naturen i bostäderna. Det underjordiska garaget kommer också att ha en grön prägel med sedumtak.
– Hela området präglas av grönska och det tar vi vara på genom att dels satsa på mycket glas i fasaden, med stora fönster och generösa balkonger, och dels genom att vi bygger sociala utrymmen utomhus med grillplatser och trivsamma strövområden bland annat, berättar Tony Nilsson.

Står för goda relationer
PH Bygg fortsätter att vinna prestigefyllda projekt i Halland med omnejd. Företaget har utvecklats i stadig takt sedan det grundades 1963, men den största tillväxten har skett under de senaste fyra åren då man gått från ett hundratal anställda till mer än det dubbla. En ökad efterfrågan på klimatsmarta byggtjänster är en del av det, men mycket har även att göra med de goda relationer som PH Bygg står för.