Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Framtidens elnät blir säkrare och smartare

Ellevio gör nu en rekordsatsning på elnätet. Under de kommande åren ska företaget investera tre miljarder per år för att utveckla, modernisera och vädersäkra näten.
– Nu bygger vi framtidens elnät, säger företagets vd Johan Lindehag.

Ellevio, tidigare Fortum Distribution, har gjort omfattande investeringar i det svenska elnätet under de senaste decennierna. Under de senaste fem åren har man investerat en dryg miljard kronor årligen i utbyggnad och uppgradering av elnätet från norr till söder. Ellevios pressansvarige Jonatan Björck avslöjar att ambitionsnivån är ännu högre.
– Faktiskt nästan tre gånger högre. Vi planerar för investeringar på upp mot tre miljarder kronor per år under kommande femårsperiod.

Investerar i säkrare och smartare nät
Ellevio har cirka 908 000 elnätskunder fördelade på Stockholmsregionen, västkusten från norra Halland till södra Bohuslän, Värmland, Hälsingland, Dalarna, Skaraborg, Gästrikland och delar av Närke.
– På landsbygden handlar det mest om att vädersäkra luftburna ledningar, antingen genom att isolera dem eller gräva ner dem. I Stockholmsregionen utvecklas nätet i takt med en ökad urbanisering och förtätning, vi behöver öka kapaciteten så att alla nya stockholmare får en trygg elförsörjning, förklarar Jonatan Björck.
En annan stor satsning är uppgraderingar och byten av kopplingspunkter, det vill säga stationerna som kopplar ihop nätet. I framtiden blir stationerna smartare, med automatisk omkoppling.
– I dag måste våra tekniker åka ut och leta efter felet, vilket självklart tar tid. När vi har uppdaterat stationerna kommer vi kunna göra många fler omkopplingar, vilket gör att kunderna bara kommer uppleva några sekunders avbrott. Det är ett bra exempel på åtgärder vi gör som förbättrar vårt erbjudande avsevärt, säger Jonatan Björck.

Pågående projekt säkrar framtidens el
Ellevio driver sedan flera år tillbaka ett stort utvecklingsprojekt i Stockholmsregionen tillsammans med Svenska Kraftnät och Vattenfall. Programmet omfattar en vädersäkring av luftburna regionnät där cirka 15 mil luftburna ledningar ska ersättas med kablar i marken. För regionen innebär det inte bara ett säkrare elnät, utan även att stora och mycket attraktiva markområden frigörs.
– Det handlar om ganska stora områden som kommer att frigöras till förmån för annan utveckling, bostäder, arbetsplatser eller samhällsservice. Projektet är naturligtvis långsiktigt och kommer fortsätta i ytterligare ett antal år, men redan nu kan man börja planera för en framtida utveckling av dessa områden, påpekar Jonatan Björck.
Ett annat pågående arbete omfattar omställning mot en ökad andel förnybar el i nätet. Kännetecknande för förnybar el är att den är intermittent, det vill säga produktionen är ojämnt fördelad och det ställer helt andra krav på elnätet. Det är något man måste planera in i framtidens elnät, och därmed spelar Ellevio även en viktig roll i att möjliggöra nya satsningar inom förnybar elproduktion.