Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Framtidens flygmekaniker utbildas i Ronneby

Den treåriga flygteknikutbildningen vid Gymnasieskolan Knut Hahn förbereder teknikintresserade elever för en framtid inom en av världens mest framtidssäkra branscher.

Ett allmänt råd från skolan är att planera för att läsa vidare på yrkeshögskolan eftersom det öppnar sig en större arbetsmarknad för den som läser vidare till flygtekniker, men det finns även möjlighet att söka sig ut på arbetsmarknaden som flygmekaniker direkt efter gymnasietiden.
Flygteknikutbildningen har etablerats i Ronneby vid Gymnasieskolan Knut Hahn och bedrivs i nära samverkan med Försvarsmakten. För att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen inom Flygflottiljen F17 i Kallinge behövs en riktad utbildning mot flygteknik.

Flygteknik i verkligheten
Det talas allt mer om att skolan måste komma närmare näringslivet och vice versa. Samverkan utgör därför ett viktigt inslag i alla gymnasieutbildningar idag, och inom flygteknikutbildningen är det specifikt tydligt eftersom den grundats efter att Försvarsmakten påtalat behovet av att stärka flygflottiljens rekryteringsarbete.
Utbildningens praktiska inslag bedrivs företrädelsevis i skolans lokaler vid F17 i Kallinge, och den teoretiska delen i Gymnasieskolan Knut Hahn i centrala Ronneby. Eleverna får tidigt uppleva hur det är att arbeta med flygteknik i verkligheten – övningar utförs på riktiga flygplan och motorer, inte i simulatormiljö som man kanske skulle kunna tro.
– Vi har ett gediget samarbete med Försvarsmakten och tillgång till fantastiska möjligheter genom att utbildningen delvis bedrivs vid flottiljen. Däremot så är utbildningen inte militär. Utbildningen är generell och riktar sig till att lägga grunden för alla former av flygteknisk verksamhet, säger rektor Magnus Magnusson.

God framtidsinvestering
Många elever ser Försvarsmakten som en attraktiv arbetsgivare, och genom samarbetet med F17 får de en naturlig ingång mot det militära. Redan under studietiden får de vara med och uppleva närheten till Försvarsmaktens modernaste flygsystem, JAS Gripen och Helikopter 14. Det bidrar naturligtvis till att stärka intresset avsevärt.
Skolan uppmuntrar samtliga elever att läsa vidare till Flygtekniker vid någon yrkeshögskola eller i Försvarsmaktens regi. Det är en bra framtidsinvestering eftersom kompetensen efterfrågas allt mer och arbetsmarknaden är global. I takt med att resandet ökar så kommer det alltid att finnas ett stort behov av flygteknisk kompetens.
Önskar man i stället att gå vidare till traditionella högskolestudier så finns även den möjligheten eftersom man med rätt individuella val får en grundläggande högskolebehörighet.